Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Familievermogensrecht

April 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Bezitseis in bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt per onderneming

Wil de verkrijger van een aanmerkelijk belang aan aandelen de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) toepassen, dan moet een aantal voorwaarden zijn vervuld. Een van de voorwaarden is dat de schenker de desbetreffende aandelen al bezat gedurende de vijf jaren vóór de schenking. Daarnaast moet het lichaam waarin de schenker een aanmerkelijk belang hield, in deze vijf jaar de onderneming drijven. Deze twee voorwaarden samen staan bekend als de bezitseis. Gaat het om een verkrijging van aandelen in een holding met verschillende werkmaatschappijen? Dan moet men volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant per (zelfstandige) onderneming toetsen of de holding voldoet aan de bezitseis. Anders zou de bezitseis eenvoudig zijn te ontlopen door kort vóór de schenking privé- of beleggingsvermogen om te zetten in vrijgesteld ondernemingsvermogen.

Echtscheiding verandert fiscaal karakter hypotheekschuld

De verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap kan als gevolg hebben dat de band tussen een hypotheek en een eigen woning eindigt. Deze situatie doet zich voor als de ex-echtgenoot die de eigen woning verlaat meer dan zijn deel van de hypotheek voor zijn rekening neemt om zo andere bestanddelen uit de huwelijksgemeenschap toebedeeld te krijgen. In dit geval zal een deel van de hypotheek een nieuw karakter krijgen. Dit deel houdt vormt immers vanaf de echtscheiding de financiering van de desbetreffende vermogensbestanddelen. De hypotheekrente over dat deel is niet fiscaal aftrekbaar als eigenwoningrente, zo oordeelt Rechtbank Gelderland.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.