Nieuws oktober 2022

Toekomstvoorzieningen

Voorheen kon een dga een pensioenvoorziening opbouwen in zijn eigen bv. Toen dit werd afgeschaft, kon hij een deel van het pensioen omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Voordat een ODV tot uitkering komt, kan de dga er een lijfrente van kopen. In de praktijk bestond de wens om een lijfrente aan te kopen nadat de ODV-uitkeringen zijn gestart. Ook als al vijf jaar was verstreken na het einde van het kalenderjaar waarin de belastingplichtige de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De staatssecretaris van Financiën had daarvoor goedkeuringen afgegeven. Deze goedkeuringen, inclusief de daarin gestelde voorwaarden, worden nu in de wet opgenomen.

Tip!
Als een bv enkel in stand wordt gehouden vanwege een ODV, is die bv na aankoop van een lijfrente op te heffen.

Door het toenemende aantal zelfstandigen, die niet verplicht bij een pensioenfonds zitten, zijn er steeds meer mensen die niet sparen voor hun pensioen. De partijen GroenLinks en PvdA willen dat de overheid experimenteert om zelfstandigen de mogelijkheid te geven zich aan te sluiten bij pensioenfondsen. Tot nu toe waren die mogelijkheden er alleen voor mensen in loondienst. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wil op dit punt wel tegemoet komen aan de wensen van GroenLinks en PvdA. Verder staat de minister positief tegenover een suggestie om mensen die uit loondienst gaan en zelfstandige worden, als standaard de optie te bieden om bij het pensioenfonds aangesloten te blijven in plaats van het tegenovergestelde. Maar de minister wil zich niet mengen in de vrijheid van zelfstandigen zonder personeel om zelf te beslissen hoe, waar en hoeveel zij sparen voor hun oude dag. Zij wil zich evenmin mengen in de vrijheid van sociale partners om zelf afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden.

Let op!
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de steun van GroenLinks en PvdA nodig om de pensioenwet door de Eerste Kamer te krijgen, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk