Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Oktober 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Vanaf 2024 twee tariefschijven in box 2

Voor belast inkomsten uit aanmerkelijk belang (ab), zoals dividenden die een dga uitgekeerd krijgt van zijn bv, geldt nu één tarief van 26,9%. Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet zijn voornemen bekend gemaakt om per 1 januari 2024 een tweede belastingschijf voor inkomen uit box 2 in te voeren. De eerste schijf zal lopen tot € 67.000 en valt onder een tarief van 24,5%. Over het meerdere zal de belastingplichtige 31% verschuldigd zijn.

Tip!
Door bij wisselende winsten te zorgen voor een spreiding van dividenduitkeringen over de jaren, kan men proberen om zoveel mogelijk in de laagste tariefschijf te blijven. Denk daarbij ook aan de mogelijkheid om het ab-inkomen bij fiscaal partnerschap te verdelen tussen de partners. In 2024 is het laagste tarief 2,4%-punt lager dan het tarief in 2022. Benut dit verschil door dividenden tot maximaal € 67.000 in 2024 uit te keren. Partners kunnen daarbij zelfs dubbel voordeel behalen.

Afbouw zelfstandigenaftrek versneld

De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd met in beginsel € 1.280 per jaar. Dat is inclusief de al eerder op basis van het Belastingplan 2020 en het Belastingplan 2021 aangekondigde afbouw. De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd van € 6.310 in 2022 naar € 900 in 2027. Per 2023 zal de zelfstandigenaftrek € 5.030 bedragen. De verhoging van de zelfstandigenaftrek voor starters (de startersaftrek) blijft voorlopig nog ongewijzigd (€ 2.123).

Rechtsherstel wordt in wetgeving verwerkt

Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de box 3-heffing vanaf 2017 dusdanig in strijd is met het Europees recht, dat rechtsherstel moet plaatsvinden. De wetgever heeft in eerste instantie rechtsherstel verwerkt in het Besluit rechtsherstel box 3. Op Prinsjesdag 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën onder andere de Wet rechtsherstel box 3 en de Overbruggingswet box 3 gepresenteerd. In de Wet rechtsherstel box 3 wordt het besluit rechtsherstel grotendeels gecodificeerd. Dit rechtsherstel ziet op de periode 2017 – 2022. De Overbruggingswet box 3 voert een nieuw box 3-systeem in voor de jaren 2023 – 2015. Beide wetten passen de forfaitaire spaarvariant toe. Daarbij hanteert de Belastingdienst drie forfaitaire rendementen voor de vermogenscategorieën banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Maar de fiscus sluit wel aan bij de werkelijke verdeling over deze vermogenscategorieën.

Tip!
Vóór 2017 kan de box 3-heffing ook in strijd zijn met het Europees recht, maar dan zal de belastingplichtige moeten aantonen dat sprake was van een individuele, buitensporige last.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.