Nieuws oktober 2022

Vennootschapsbelasting

In het Belastingplan 2023 is voorgesteld het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf te verhogen van 15% naar 19%. Daarnaast wil het kabinet de schijflengte van de eerste schijf inkorten van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor gaat het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% al spelen vanaf een belastbaar bedrag boven de € 200.000.

Fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) mogen sinds 1 januari 2008 onder voorwaarden een vermindering toepassen op hun af te dragen dividendbelasting. Vóór 2008 konden zij onder voorwaarden verzoeken om een teruggaaf van dividendbelasting. Buitenlandse beleggingsfondsen kunnen ook de vermindering toepassen of een teruggaaf krijgen als zij voldoende zijn te vergelijken met fbi’s. Om aan die voorwaarde te voldoen, moet het buitenlandse fonds een vervangende betaling doen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat een buitenlands fonds deze vervangende betaling moet berekenen over zijn wereldwinst. Het fonds kan niet volstaan met een berekening over alleen zijn Nederlandse winst.

Het wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting is gericht op de bevordering van de transparantie van de winstbelasting die multinationals wereldwijd betalen. Het wetsvoorstel verplicht multinationals met meer dan € 750 miljoen geconsolideerde inkomsten of zichzelf staande ondernemingen met meer dan € 750 miljoen inkomsten om jaarlijks inzicht te geven in de wereldwijd betaalde winstbelasting. De beroepsvereniging NOB verwelkomt de door de wetgever gemaakte keuzes bij de implementatie van de Richtlijn waardoor de stijging van de administratieve lasten beperkt blijft. Aan de andere kant constateert het NOB ook knelpunten, zoals de mogelijke implementatieverschillen tussen de lidstaten. Bovendien is de definitie van ‘inkomsten’ zoals gebruikt in de richtlijn niet eenduidig. Ten slotte ontbreekt een nadere uitleg ten aanzien van de te publiceren data.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk