Nieuws oktober 2022

Auto

Het onderzoeksbureau VMS | Insight heeft onderzoek gedaan naar forfaits en andere grenswaarden in de BPM. Het onderzoek ziet op de wijze waarop de hoogte van de BPM wordt bepaald voor een gebruikt motorrijtuig (parallelimport). Het onderzoeksbureau onderzocht de wettelijke forfaitaire afschrijvingstabel, het onderscheid tussen een nieuw en gebruikt motorrijtuig en het waardeverliespercentage door schade. Aan de hand van dit onderzoek adviseert het onderzoeksbureau een aangepaste forfaitaire afschrijvingstabel op basis waarvan 95% van de huidige markt is afgedekt. Daarnaast zou men een motorrijtuig voor de BPM in ieder geval als gebruikt moeten beschouwen als deze meer dan 3.000 kilometer heeft gereden. Ten slotte concludeert het onderzoeksbureau dat in de markt gemiddeld 31% van de begrote schadeherstelkosten leiden tot waardeverlies. De staatssecretaris van Financiën wil de aanbevelingen uit het onderzoek grotendeels overnemen. Hiervoor zal hij wetgeving opstellen die getoetst zal worden op uitvoerbaarheid.

Let op!
De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd zijn op de huidige markt, die zich kenmerkt door een tekort aan nieuwe auto’s. Dat is van invloed op de prijzen van gebruikte auto’s. Daarom wil de staatssecretaris de gestelde grenswaarden regelmatig herijken, zodat de branche en belastingplichtigen hieraan vertrouwen kunnen blijven ontlenen.

Het privégebruik van een bedrijfsauto waarvoor (gedeeltelijk) recht op aftrek van voorbelasting is genoten, telt als een btw-belaste dienst. De ondernemer zal daarom over de waarde van dat privégebruik btw moeten afdragen. Onder voorwaarden mag de ondernemer de waarde van dit privégebruik stellen op 2,7% van de catalogusprijs inclusief btw en BPM van de auto. Uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland blijkt dat het gebruik van het forfait niet alleen is voorbehouden aan de ondernemer. Ook de Belastingdienst mag de btw-correctie berekenen met toepassing van dit forfait.

Tip!
Als een auto is gekocht zonder dat daarvoor recht op aftrek van voorbelasting is ontstaan, en deze auto voor zowel zakelijke als privédoeleinden wordt gebruikt, geldt een lager forfait. Dit forfait bedraagt namelijk 1,5% van de catalogusprijs inclusief btw en BPM.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk