Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Oktober 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Sale-and-lease-back-overeenkomst kan factuur zijn voor btw

Btw-ondernemers kunnen btw op de facturen voor afgenomen prestaties aftrekken voor zover zij die prestaties gebruiken voor hun eigen btw-belaste prestaties. Het Hof van Justitie van de EU kreeg de vraag voorgelegd of een schriftelijke overeenkomst ook is aan te merken als een factuur. Een document is volgens het Hof een factuur in de zin van de btw-richtlijn als in het document de btw is vermeld. Daarnaast moet het document informatie bevatten aan de hand waarvan de fiscale autoriteiten kunnen vaststellen of aan de materiële voorwaarden voor het recht op aftrek van btw is voldaan. Een sale-and-leaseback-overeenkomst zou in principe kunnen voldoen aan deze voorwaarden. Of dit in een praktijksituatie ook echt het geval is, zal de nationale rechter (de rechtbank of het hof) moeten onderzoeken.

Nieuw btw-nultarief op zonnepanelen

Onder de huidige wet- en regelgeving is de levering en installatie van zonnepanelen belast met 21% btw. Het kabinet is van plan om de levering en installatie van zonnepanelen bij of aan woningen vanaf 1 januari 2023 onder het btw-nultarief te brengen. Er drukt dan geen btw meer op de aanschaf van zonnepanelen. Als de jaaromzet van de stroomleveringen onder de € 1.800 blijft, hoeft de particuliere zonnepaneelhouder zich dan voortaan niet meer aan te melden bij de Belastingdienst.

Let op!
Deze voorgestelde maatregel heeft alleen betrekking op de levering en installatie van zonnepanelen bij of aan woningen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.