Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Familievermogensrecht

Oktober 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Bedrijfsopvolgingsregeling vervalt voor verhuurd vastgoed

Het kabinet is van plan constructies en fiscale regelingen verder aan te pakken. Een daaruit volgend voorstel is om verhuurd vastgoed straks niet meer in aanmerking te laten komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. Daardoor kan men verhuurd vastgoed op deze manier niet meer fiscaal voordelig overdragen. Dit voorstel, dat de staatssecretaris van Financiën nog nader zal uitwerken, is aangekondigd in de Miljoenennota 2023.

Sterftekans is irrelevant voor kwalificatie periodieke gift

De aftrek van periodieke giften in de inkomstenbelasting is ruimer dan de aftrek van overige giften. Overigens is voorgesteld om een maximum te stellen aan de aftrekbare periodieke giften van € 250.000 per huishouden. De Belastingdienst hanteert als beleid dat pas sprake is van een periodieke gift als het sterfterisico van de schenker gedurende de schenkingsperiode van vijf jaar minstens 1% is. Bij schenkingen door echtelieden gaat het om het gezamenlijke sterfterisico. Maar de Hoge Raad meent dat de wetgever de eis dat een uitkering op zijn minst jaarlijks gedurende vijf jaar moet worden voldaan, heeft opgenomen om geschillen over het risico-element te voorkomen. Daarom moet ervan worden uitgegaan dat wanneer aan de voorwaarde van het aantal jaren is voldaan, daarmee een wezenlijk risico-element aanwezig is. Dit betekent dat als de sterftekans lager is dan 1%, dit niet aan aftrek als periodieke gift in de weg staat. Evenmin staat daaraan in de weg dat de periodieke gift afhankelijk is van meer levens.

Let op!
Gewone giften zijn pas aftrekbaar voor zover zij meer bedragen dan € 60 en dan 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Bovendien zijn zij in beginsel niet verder aftrekbaar dan tot maximaal 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.