Privacyverklaring & cookies

Privacyverklaring Acta Synergia bv

Gevestigd aan:
Ds. Kuypersstraat 16S
3863 CA Nijkerk

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Acta Synergia bv:
Adviseurs voor ondernemers
Ds. Kuypersstraat 16S
3863 CA Nijkerk
Tel: (033) 246 49 44
Website: https://www.actasynergia.nl/

Niels Wagenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Acta Synergia bv.
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Acta Synergia bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

NAWTE-gegevens voor contact en correspondentie:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.

Financiële persoonsgegevens voor verwerking van uw fiscale aangiften waaronder:

 • Burgerservicenummer (BSN) van uw partner en kinderen.
 • Bankrekeningnummer.
 • Uw DigiD en die van uw partner.
 • Gegevens gerelateerd aan Inkomsten.
 • Gegevens gerelateerd aan Wonen.
 • Gegevens gerelateerd aan Aftrekposten.
 • Overige gevoelige gegevens benodigd voor de verwerking van uw aangiften.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Acta Synergia bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Financiële persoonsgegevens voor verwerking van uw fiscale aangiften waaronder:

 • Burgerservicenummer (BSN) van uw partner en kinderen.
 • Bankrekeningnummer.
 • Uw DigiD en die van uw partner.
 • Gegevens gerelateerd aan Inkomsten.
 • Gegevens gerelateerd aan Wonen.
 • Gegevens gerelateerd aan Aftrekposten.

Tijdens deze verwerkingen kunnen wij inzage krijgen in de volgende bijzondere persoonsgegevens van u, uw partner en kinderen:

 • Overige gevoelige gegevens (schulden, leningen, dividendgegevens).
 • Godsdienst of levensovertuiging.
 • Gezondheid.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Acta Synergia bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Acta Synergia bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw en onze belastingaangifte.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Acta Synergia bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Acta Synergia bv) tussen zit.

Acta Synergia bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Nextens en VisionPlanner voor verwerken van fiscale aangiften en aanleveren informatie vanuit Wettelijke verplichting aan externe organisaties zoals Kamer van Koophandel, Centraal Bureau van de Statistiek en Belastingdienst.
 • MyEmma en Nextens voor accordering van financiële verwerkingen.
 • Asperion, King, Radar, Infine, AccountView, WinSalar, Visma, Yuki, Snelstart, Figlo, voor (externe) financiële verwerkingen.
 • MailChimp voor het verzenden van informatie- en-of commerciële e-mails.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Acta Synergia bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAWTE-gegevens gerelateerd aan gebruik contactformulier/nieuwsbrief formulier worden bewaard tot het verbreken van de klantrelatie of indien u bezwaar maakt.

NAWTE-gegevens gerelateerd aan fiscale aangiften worden 7 jaar of 10 jaar (onroerende zaken) na verbreken van de klantrelatie bewaard om te kunnen voldoen aan de Fiscale wetgeving en-of het Jaarrekeningrecht.

Financiële en Bijzondere Persoonsgegevens die gebruikt zijn voor de verwerking van uw fiscale aangiften worden 7 jaar of 10 jaar (onroerende zaken) na verbreken van de klantrelatie bewaard om te kunnen voldoen aan de Fiscale wetgeving en-of het Jaarrekeningrecht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Acta Synergia bv deelt uw persoonsgegevens met verschillende instanties als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Acta Synergia bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Acta Synergia bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies

De cookies op deze website zijn uitgeschakeld.
U kunt cookies toestaan door op de knop "Sta cookies toe" te klikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang dit geen invloed heeft op onze verplichtingen vanuit de Fiscale Wetgeving en het Jaarrekeningrecht.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Acta Synergia bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Acta Synergia bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Acta Synergia bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Acta Synergia BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruik van in Nederland gehoste Private Cloud voorzieningen geleverd door Brainwork Systems, Asperion, MyEmma, Nextens en King dat is beveiligd middels een unieke gebruikersnaam/wachtwoord en beveiligde verbinding.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk