Nieuws oktober 2022

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Bv's moeten in beginsel op grond van de gebruikelijkloonregeling hun dga’s een bepaald minimum aan loon toekennen. Daarbij hanteert de wet een aantal minimumbedragen. Een van deze minimumbedragen is een vast bedrag (€ 48.000 in 2022). Zowel de Belastingdienst als Hof Amsterdam meent dat dit vaste bedrag een absolute waarde is. Dat wil zeggen dat de werkgever het niet naar tijdsgelang mag berekenen als de dga minder dan een vol jaar voor de bv heeft gewerkt.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk