Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

Oktober 2018. Over dit onderwerp onder andere:

Verlaging vennootschapsbelastingtarief op komst

Volgens de voorgestelde Wet bronbelasting 2020 dalen de tarieven van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2019. Nu is de eerste schijf (belastbare winst tot € 200.000) nog belast tegen 20%; dit wordt 19%. Het tarief van 25% over de tweede schijf vanaf € 200.000 zal dalen naar 24,3%. In 2020 en 2021 zullen de tarieven verder dalen naar 17,5% en 16% respectievelijk 23,9% en 22,25%.

Vanaf 2019 maximaal 30% van de winst aan rente aftrekbaar

Als de plannen van het kabinet doorgaan, krijgen B.V.’s en andere vennootschapsbelastingplichtige lichamen over de boekjaren die op of na 1 januari 2019 beginnen te maken met een nieuwe, algemene renteaftrekbeperking. In wezen komt deze maatregel erop neer dat het saldo van de betaalde en ontvangen rente aftrekbaar is tot maximaal 30% van de gecorrigeerde winst. Met de gecorrigeerde winst wordt bedoeld de winst vóór interest, belasting, afschrijving en andere waardedalingen. Bovendien zal de renteaftrekbeperking een drempel kennen van € 1 miljoen. Het niet-aftrekbare deel is in beginsel wel door te schuiven. Deze maatregel is bedoeld om bedrijven te stimuleren om meer met eigen vermogen te financieren.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.