Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Oktober 2018. Over dit onderwerp onder andere:

Extra heffing dreigt voor dga met grote schuld aan B.V.

Hoewel de zogeheten rekening-courantmaatregel niet in het Belastingplan 2019 is opgenomen maar alleen is aangekondigd in de Miljoenennota, leidt deze regel tot de nodige ophef. Grofweg gezegd houdt deze maatregel in dat voor zover u als dga meer dan € 500.000 verschuldigd bent aan uw B.V., de Belastingdienst het overschot aanmerkt als verkapte dividenduitkering. Het gaat dus niet alleen om rekening-courantschulden, maar om alle schulden aan de eigen B.V. De uiteindelijke wettekst komt waarschijnlijk pas in voorjaar 2019.

Let op!
Ook nu kan de inspecteur een overmatige schuld aan de eigen B.V. bestempelen als verkapt dividenden. Maar onder de huidige wetgeving is hij degene die moet bewijzen dat er geen reële kans is dat u als dga uw schuld aflost.

Vanaf 2019 drie jaar minder tijd om aanmerkelijkbelangverlies te verrekenen

Onder de huidige wetgeving kunt u uw verliezen uit aanmerkelijk belang (ab) verrekenen met de winst uit het voorafgaande jaar (achterwaartse verliesverrekening) en de winsten uit de negen jaren na het verliesjaar (voorwaartse verliesverrekening). De voorwaartse verliesverrekening wordt in 2019 verkort naar zes jaar. Hetzelfde geldt overigens ook voor de voorwaartse verliesverrekening bij B.V.’s.

Aan onderneming dienstbare bovenwoning mag ondernemingsvermogen zijn

Stel een ondernemer koopt een bedrijfspand met een bovenwoning. Onder voorwaarden kan dan sprake zijn van keuzevermogen. Zeker als de bovenwoning op enig manier dienstbaar is aan de onderneming, mag de ondernemer het hele pand rekenen tot zijn ondernemingsvermogen. Bij dienstbaar zijn aan de onderneming kunt u denken aan het gebruik van een tussendeur in de hal om het bedrijfsdeel vanuit de bovenwoning te betreden. Of het aanbrengen van een reclame-uiting op de gevel van de bovenwoning. Het verrichten van de bedrijfsadministratie in de bovenwoning kan men ook aanmerken als een vorm van dienstbaar zijn. Heeft u als ondernemer zo’n aan de dienstbare bovenwoning gerekend tot uw ondernemingsvermogen? Dan kunt u later niet meer het standpunt innemen dat sprake is van een verkeerde etikettering.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.