Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Oktober 2018. Over dit onderwerp onder andere:

Verkoper moet slopen om nieuwbouw te realiseren

Als een oud gebouw op een perceel door een verbouwing zeer grote wijzigingen ondergaat, kan daardoor een onroerende zaak ontstaan die voor de heffing van btw als nieuw kwalificeert. Hetzelfde geldt voor een perceel waarvan het gebouw wordt gesloopt. De verkoop van een nieuwe (hooguit twee jaar geleden voor het eerst gebruikte) onroerende zaak is belast met btw. In beginsel geldt dan een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Maar uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat hier nog wat haken en ogen aanzitten. Behoren de sloop- en verbouwingswerkzaamheden die zijn verricht tot het tijdstip van levering tot de prestatie die de verkoper tegenover de koper is overeengekomen? Dan is het oude pand inderdaad gesloopt en heeft de koper een nieuwe onroerende zaak gekregen. Is het feitelijk de koper die de sloop of verbouwing verricht, dan is geen sprake van een levering van een nieuwe onroerende zaak. De koper moet dan gewoon overdrachtsbelasting betalen.

Tip!
De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij een btw-belaste levering van een onroerende zaak geldt niet als de onroerende zaak is gebruikt als bedrijfsmiddel en de koper de voorbelasting (deels) kan aftrekken. Maar onder twee voorwaarden is de vrijstelling toch van toepassing. Ten eerste moet de koper de onroerende zaak verkrijgen binnen zes maanden na de eerste ingebruikname of eerdere verhuur. Daarnaast moet de verkrijging worden opgenomen in een notariële akte. Deze akte moet passeren binnen de termijn waarin de verkrijging moet plaatsvinden.

Dien btw-aangifte in voordat de fiscus gaat naheffen!

Als u als btw-ondernemer niet binnen de geldende termijn uw aangifte omzetbelasting indient en de verschuldigde btw afdraagt, mag de Belastingdienst u een naheffingsaanslag opleggen. Dient u alsnog uw aangifte, maar pas nadat de bezwaartermijn tegen de naheffingsaanslag is verstreken? Dan hoeft de inspecteur uw aangifte niet aan te merken als een bezwaarschrift, maar mag hij het behandelen als een verzoek om ambtshalve teruggaaf. Als hij dit verzoek afwijst, kunt u daartegen niet in beroep gaan. Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat het zonder meer accepteren van zo’n late aangifte door de fiscus een ontkrachting van de bezwaartermijn zou vormen. De situatie is overigens anders als u wel tijdig uw aangifte indient en later over hetzelfde tijdvak verzoekt om een teruggaaf. Zo’n verzoek om teruggaaf is tijdig als het is ingediend voordat de bezwaartermijn tegen de voldoening op aangifte is verstreken. Vraag ons om meer informatie hierover.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.