Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Oktober 2018. Over dit onderwerp onder andere:

Financiën wil kortere procedure informatiebeschikking

De staatssecretaris van Financiën wil de rechtsgang rondom de informatiebeschikkingsprocedure verkorten. Volgens een evaluatierapport functioneert de informatiebeschikking kennelijk niet goed met betrekking tot de administratieverplichting. Onder meer belastingplichtigen uit het MKB ondervinden hiervan hinder. De staatssecretaris is het eens met deze conclusie en is van plan om de administratieverplichting los te koppelen van de informatiebeschikking. Hij wil wel de kostenvergoedingsbeschikking in stand laten. Verder heeft hij het idee om met één feitenrechter te werken voorgelegd aan de Raad voor de Rechtspraak.

Geen omkering van bewijslast bij geringe belastingderving

Als de inspecteur aan de hand van een boekenonderzoek bij uw bedrijf ontdekt dat uw aangifte fouten bevat waardoor u te weinig belasting hebt betaald, kan hij stellen dat u niet hebt voldaan aan uw aangifteplicht. De Belastingdienst kan dan zelf de hoogte van uw belastingaanslag vaststellen. Bent u het niet eens met de hoogte van deze aanslag, dan geldt een omkering van de bewijslast. U moet in deze situatie aannemelijk maken dat de berekening van de fiscus niet klopt. Dat is geen geringe opgave. Maar gelukkig mag de Belastingdienst niet zo snel concluderen dat u uw aangifteplicht hebt verzaakt. De inspecteur moet aantonen dat u zowel relatief als absoluut een aanzienlijk bedrag aan belasting niet hebt betaald. Anders kan de inspecteur niet op basis van inhoudelijke gebreken stellen dat u uw aangifteplicht hebt verzaakt. Uit rechtspraak is af te leiden dat een percentage van 10% soms al voldoende is voor een relatief bedrag aan niet betaalde belasting. Maar voor een absoluut aanzienlijk bedrag heeft men het echter vaak wel over enkele duizenden euro’s. In kleinere bedrijven zal een paar honderd euro aan te weinig betaalde belasting dus ruim onvoldoende zijn om een omkering van de bewijslast te rechtvaardigen. Bent u in geschil geraakt met de fiscus en denkt u dat de inspecteur u met de bewijslast wil opzadelen? Neem dan contact met ons op om u in dit geschil bij te staan.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.