Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

Oktober 2018. Over dit onderwerp onder andere:

Te veel dekkingsvermogen voor pensioen is ook niet goed

Het nalaten van een aanmerkelijk belang in een B.V. wordt bij fictie aangemerkt als een vervreemding van de aandelen. In beginsel is de waardestijging van de aandelen dan belast bij de erflater, al zullen zijn erfgenamen zijn aangifte inkomstenbelasting moeten afhandelen. Het nalaten van een aanmerkelijk belang in een B.V. met een materiële onderneming kan plaatsvinden zonder heffing van inkomstenbelasting. Maar men kan alleen ondernemingsvermogen en maximaal 5% van de waarde in het economische verkeer van de bezittingen en schulden van de desbetreffende onderneming doorschuiven. Over de rest van het beleggingsvermogen vindt een fiscale afrekening plaats. Voor de Hoge Raad kwam de vraag hoe het zit als de B.V. een pensioenverplichting bevat en als dekking beleggingsvermogen aanhoudt. De Hoge Raad oordeelt dat de activa die een B.V. aanhoudt in verband met de pensioenverplichting alleen als beleggingsvermogen kwalificeren voor zover zij de waarde van deze verplichting overstijgen. De activa mogen in waarde wel een beetje uitkomen boven de commerciële waarde van de pensioenverplichting. Maar maak het niet te gek. Een beleggingsvermogen van meer dan 9,5 keer de commerciële waarde van de pensioenverplichting is bijvoorbeeld niet redelijk.

Bewijs onbenut laten premieaftrek en pas saldomethode toe

Als u een lijfrenteverzekering bent aangegaan maar hebt nagelaten de premie af te trekken, kunt u onder voorwaarden de saldomethode toepassen. Dat wil zeggen dat de lijfrente-uitkering pas wordt belast op het moment dat deze de niet afgetrokken premie overstijgt. Het is echter wel zo dat u aannemelijk moet maken dat u de lijfrentepremies inderdaad niet hebt afgetrokken van uw inkomen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.