Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Familievermogensrecht

Maart 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Tijdelijke verhoging schenkvrijstelling

Het bedrag om belastingvrij aan een ander te schenken, stijgt in 2021 tijdelijk met een extra bedrag van € 1.000 vanwege de coronacrisis. De algemene vrijstelling voor 2021 bedraagt daardoor € 3.244. Hetzelfde geldt voor de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan (pleeg)kinderen. Deze vrijstelling bedraagt nu € 6.604. De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Tip!
Als de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar oud is en de schenking is bedoeld voor een eigen woning, is onder voorwaarden een bedrag van € 105.302 onbelast te schenken.

Uitbreiding lening aan bv zoon is niet altijd schenking

Wie een vermogende bv heeft, kan via deze bv geld uitlenen aan een vennootschap van zijn kind. Als deze lening onzakelijk is, kan de Belastingdienst het verstrekken van de lening aanmerken als een verkapte schenking door de ouder aan het kind. Deze schenking bedraagt dan het aanvaarde onzakelijke debiteurenrisico. De ouder kan deze lening trouwens uitbreiden en later kwijtschelden. Ook dan kan de inspecteur het standpunt innemen dat sprake is van een verkapte schenking. Maar dan moet hij wel een en ander aannemelijk maken. Rechtbank Gelderland oordeelde althans dat een uitbreiding van een lening van een bv van een vader aan de vennootschap van zijn zoon geen schenking vormde. Een belangrijk punt was dat de partijen geen kwijtschelding onder opschortende voorwaarde waren overeengekomen.

Let op!
De rechtbank maakt ook duidelijk dat een risico van niet terugbetalen van de lening altijd bij de geldverstrekker ligt. Dit brengt echter nog geen schenking onder opschortende voorwaarde mee.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.