Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Maart 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Verzoek toepassing 30%-regeling 2021 beschikbaar

Een werkgever mag een ingekomen werknemer uit het buitenland onder voorwaarden een onbelaste vergoeding geven voor de extra kosten voor tijdelijk verblijf in Nederland. Als de werkgever de 30%-regeling gebruikt, mag hij maximaal 30% van het loon inclusief vergoeding aanwijzen als gericht vrijgestelde vergoeding voor deze zogeheten extraterritoriale kosten. De werkgever hoeft geen nader bewijs te leveren. De werkgever en werknemer moeten wel het formulier ‘Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021’ ondertekenen. Vervolgens moet dit formulier inclusief de gevraagde bijlagen worden verzonden. De inspecteur neemt de aanvraag pas in behandeling na ontvangst van alle gegevens. Na ontvangst stuurt de fiscus binnen 16 weken bericht.

Tip!
Wil de werkgever vanaf de eerste werkdag gebruikmaken van de regeling, dan moet het verzoek binnen vier maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag de werkgever de regeling pas toepassen vanaf de eerste dag van de maand waarin hij het verzoek doet.

Afspraken over grensarbeid verlengd

Nederland heeft met zowel België als Duitsland afspraken gemaakt over de toepassing van het belastingverdrag voor grensarbeiders. Volgens deze verdragen is namelijk de werkstaat (mede) heffingsbevoegd als werknemers meer dan 183 dagen in die werkstaat werken. Door de coronamaatregelen komen sommige werknemers niet aan deze 183-dagengrens toe. In dat geval heft alleen het woonland. De verdragspartijen vonden dit ongewenst en spraken daarom af dat thuiswerkdagen onder voorwaarden ook tellen als dagen die de werknemer in het buitenland heeft gewerkt. Deze maatregelen golden aanvankelijk tot 31 mei 2020, maar zijn later verlengd tot en met 31 december 2020 en inmiddels tot en met 31 maart 2021.

Let op!
De fictie in deze maatregelen geldt uitsluitend voor thuiswerkdagen als gevolg van coronamaatregelen. Daarnaast moet de werkstaat zijn heffingsbevoegdheid daadwerkelijk uitoefenen en de grensarbeider moet dit accepteren.

Werkplek niet coronaproof? Loon doorbetalen!

Een zaak voor Rechtbank Limburg maakt duidelijk dat werkgevers voldoende COVID-19-maatregelen moeten nemen als zij hun werknemers verbieden thuis te werken. Dit geldt des te meer als de desbetreffende werknemer tot de risicogroep behoort. Dit was ook het geval voor de rechtbank. In dit geval had de werkgever, een bv, de balie voorzien van een spatscherm en elke ochtend en namiddag onder meer de balie, de toetsenborden en de muizen laten reinigen. Een bv vond dat zij daarmee voldoende maatregelen had genomen om de werkplek veilig te maken voor een baliemedewerkster met chronisch hartfalen. De vrouw en de bedrijfsarts dachten daar anders over. Het spatscherm schermde de balie slechts gedeeltelijk af. Bovendien ontbraken desinfectiemogelijkheden en afgeschermde looproutes. Omdat de werkplek niet veilig was en de bv geen thuiswerk aanbood, bleef de vrouw thuis. De rechtbank oordeelde dat de werkgever het loon van de vrouw moest doorbetalen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.