Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Maart 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Rentevoordeel dga is niet altijd verkapt dividend

Het komt in de praktijk voor dat een aandeelhouder geld leent van zijn bv om dit bedrag vervolgens weer tegen een hogere rente uit te lenen aan een derde. In bepaalde gevallen kan de Belastingdienst besluiten om het verschil tussen de betaalde en ontvangen rente bij de dga te belasten als verkapte winstuitdeling. Deze kans is nog groter als de derde kort voor het aangaan van de lening bij de dga nog een schuldenaar van de bv was. Maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant verlangt van de inspecteur dat hij in zo’n situatie eerst aannemelijk maakt dat de lening tussen de bv en de dga onzakelijk is. Als de leningsvoorwaarden voldoende zakelijk zijn, ontbreekt een aandeelhoudersbevoordeling. In dat geval is geen sprake van een verkapte winstuitdeling. Het is daarbij overigens wel van belang dat de derde zijn schuld aan de bv heeft afgelost, anders is in principe wel sprake van een doorlening.

Tip!
De dga kan bijvoorbeeld aanvoeren dat hij een hoger rentepercentage hanteert dan zijn bv omdat hij te maken heeft met een ander risicoprofiel.

Stijging gebruikelijk loon

De Belastingdienst mag in beginsel per 1 januari 2021 het fiscaal loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) stellen op € 47.000. In 2020 gold nog een standaardminimum van € 46.000. Onder omstandigheden kan de inspecteur het zogeheten gebruikelijk loon op een hoger bedrag stellen. Is het loon dat gebruikelijk is voor de meest vergelijkbare dienstbetrekking waarin geen sprake is van een aanmerkelijk belang minder dan € 47.000? Dan mag de inspecteur het gebruikelijk loon hooguit op dat lagere loon stellen.

Tip!
Als het loon dat gewone werknemers in het economische verkeer voor de desbetreffende werkzaamheden zouden krijgen hooguit € 5.000 zou bedragen, geldt de gebruikelijkloonregeling niet. De bv hoeft dan zelfs helemaal geen loon uit te betalen.

Let op toekomstige bestemming bij waardering pand na tbs

Als een dga stopt met de terbeschikkingstelling (tbs) van een pand aan zijn bv, zal hij de waarde in het economisch verkeer op het stakingsmoment moeten bepalen. Het is mogelijk dat de waarde in het economische verkeer hoger is als een koper onder meer de mogelijkheid heeft dit pand tot een woning om te bouwen. Stel nu dat op de datum van de beëindiging nog geen officiële goedkeuring voor een bestemmingswijziging is afgegeven. Dat gebeurt echter niet veel later. Hof Amsterdam oordeelt dat men dan deze mogelijkheid ook moet meenemen in de waardebepaling. Op het moment waarop de tbs eindigt kan namelijk een koper al rekening houden met de mogelijke bestemmingswijziging, zo redeneert het hof. Als het bestemmingsplan van de gemeente de onroerende zaak het etiket ‘gemengd gebruik’ geeft, opent dat de deur naar een bestemmingswijziging.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.