Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

Maart 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Vennootschapsbelastingtarief: minder over meer

Per 1 januari 2021 is het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting opnieuw verlaagd, ditmaal van 16,5% naar 15%. Ook de hoogte van de eerste schijf is verruimd, want deze loopt nu tot € 245.000 in plaats van € 200.000.

Tip!
De tariefsverlaging maakt ondernemen via de bv interessanter. Tegenover dit voordeel staat echter een verhoging van het tarief voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Dit inkomstenbelastingtarief is namelijk per 1 januari 2021 gestegen van 26,25% naar 26,9%. Hierbij gelden geen tariefschijven!

Uitleg coronareserve en fiscale eenheid

De Belastingdienst heeft diverse (praktische) vragen over de coronareserve beantwoord in een memo. Onder andere de uitwerking van de coronareserve binnen een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting komt aan bod. Verwacht een FE een verlies in 2020 terwijl de afzonderlijke vennootschappen binnen een fiscale eenheid winst en verlies maken? En is daarbij sprake van zowel ‘gewoon’ verlies als coronagerelateerd verlies? Dan mag de FE voor de bepaling van haar coronagerelateerde verlies ervan uitgaan dat een niet-coronagerelateerd verlies van een vennootschap als eerste wegvalt tegen de winst van een andere vennootschap. Overigens kan de voeging of ontvoeging van een dochtervennootschap de hoogte van het resultaat en daarmee de coronareserve beïnvloeden.

Let op!
Het is niet toegestaan de coronareserve aan een dochtermaatschappij mee te geven die de FE verlaat.

Ondanks uitworp aangifte is verliesbeschikking te herzien

Het kan gebeuren dat een aangifte vennootschapsbelasting vanwege een specifiek risico wordt uitgeworpen. In die situatie moet de Belastingdienst het risico dat samenhangt met de uitworpreden goed controleren. Als de aangifte voor de rest er goed verzorgd uitziet, kan de inspecteur in principe volstaan met het controleren van dat risico. Stel nu dat de aangifte naderhand toch een ander soort onjuistheid blijkt te bevatten. En door deze onjuistheid heeft de fiscus een verliesvaststellingsbeschikking op een verkeerd bedrag gesteld. In dat geval is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden geen sprake van een ambtelijk verzuim. De inspecteur beschikt over een nieuw feit en mag de verliesvaststellingsbeschikking herzien. Een voorbeeld van een speciale uitworpreden is het invullen van het Model voorkoming dubbele belasting.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.