Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Maart 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Korte, eenmalige zakenlunch kan eerste ingebruikname zijn

In een recente zaak voor Rechtbank Den Haag probeerde een bv om in het kwartaal van oplevering van een villa alle voorbelasting af te trekken. De bv had kort na de oplevering een feestelijke lunch voor zakenrelaties georganiseerd. De Belastingdienst stelt dat vanwege het korte en eenmalige karakter van deze lunch geen sprake kan zijn van een eerste ingebruikname. De rechtbank verwerpt dit standpunt. Overigens mislukte het plan van de bv, want de rechtbank constateert ook dat de dga van de bv samen met zijn echtgenote al eerder naar de villa was verhuisd.

Let op!
De rechtbank oordeelt zelfs dat het aftrekken van de volledige voorbelasting in deze situatie niet is gebaseerd op een pleitbaar standpunt. Het gevolg is dat de Belastingdienst de bv een betalingsverzuimboete mag opleggen.

Geen btw-aftrek met kunstmatige invoer

In een zaak voor de Hoge Raad was een fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting een schakel in verhuurstructuren voor luxe jachten. De achterliggende gedachte was dat particulieren in de EU hun luxe jacht voor privédoeleinden konden gebruiken met minimale verschuldigdheid van btw. In de kern hield de structuur het volgende in. Binnen de EU vond de bouw van het jacht plaats. Daarna werd het jacht buiten de EU gebracht. En vervolgens vond weer een invoer in Nederland plaats, waarbij omzetbelasting was verschuldigd. In de aangifte daarvan trok men hetzelfde bedrag af. De Hoge Raad bevestigt dat de omzetbelasting vanwege de invoer van de jachten niet aftrekbaar is. Het samenstel van rechtshandelingen leidt namelijk tot een aftrek van verschuldigde btw die voor particulieren op het jacht behoort te drukken. Op kunstmatige wijze is de economische realiteit van particulier gebruik van de jachten verhuld. Zelfs als de invoer van de jachten niet was gericht op het ontwijken van in Nederland verschuldigde btw, kan nog sprake zijn van misbruik van recht. Daarom moet een correctie van de btw-aftrek plaatsvinden.

Let op!
Ook bij misbruik kan men een beroep op het vertrouwensbeginsel doen, maar zo’n beroep zal niet slagen als de inspecteur zich heeft uitgelaten op basis van onvolledige informatie.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.