Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Maart 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Wijzigingen uitstelregeling belastingconsulenten

De Belastingdienst heeft een aantal wijzigingen in de uitstelregeling belastingconsulenten (beconregeling) aangekondigd. In plaats van bijzonder of incidenteel uitstel moeten belastingadviseurs voor het belastingjaar 2020 gemotiveerd aanvullend uitstel aanvragen. Verder is het mogelijk om klanten digitaal af te melden, mits het softwarepakket hiervoor geschikt is. Afmelden op papier blijft eveneens mogelijk. De gegevens over de belastingjaren 2019 en 2020 koppelt de fiscus gezamenlijk terug in één SBU. De Belastingdienst biedt 2018 ongewijzigd als apart bericht aan. De fiscus verwacht dat de belastingadviseur voldoet aan het inleverschema. Aan de hand van het Service Bericht Uitstel (SBU) dient men zelf de tijdige indiening van aangiften te controleren. Deze wijzigingen gaan in per maart 2021.

Meld tijdig grensoverschrijdende constructie

Op 1 januari 2021 is de meldingsplicht grensoverschrijdende constructies ingegaan. Dit betekent dat men potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies dient te melden. Daarbij gelden verschillende deadlines. Wie betrokken is bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in de periode van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021, moet dit uiterlijk 31 januari 2021 melden. De melding van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie in de periode van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 moet uiterlijk 28 februari 2021 plaatsvinden. Wie vanaf 1 januari 2021 betrokken is bij meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, moet dit steeds binnen 30 dagen melden.

Geldigheid UBO-register onder vuur

De belangenorganisatie Privacy First heeft een kort geding tegen de Staat aangespannen om het recent ingevoerde UBO-register buiten werking te stellen. Privacy First stelt grote bezwaren te hebben tegen de ‘zeer privacygevoelige informatie’ die ruim 1,5 miljoen Nederlandse entiteiten sinds eind september 2020 verplicht moeten registreren over hun ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s). Deze informatie is in beginsel openbaar toegankelijk. Het UBO-register is namelijk gekoppeld aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Privacy First vindt deze schending van privacy disproportioneel. Daarom vordert zij dat de rechter de regelgeving waarop het UBO-register is gebaseerd, ongeldig verklaart. Het desbetreffende kort geding dient op 25 februari om 12.00 uur bij de Rechtbank Den Haag.

Let op!
Afscherming van informatie is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Daarbij kan men denken aan personen die worden beveiligd of die onder curatele zijn gesteld.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.