Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Juni 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Geen verruiming aftrek van kosten zakelijk gebruik privépand

Als een ondernemer vermogensbestanddelen tot zijn privévermogen rekent, maar ze ook gebruikt voor ondernemingsdoeleinden, mag hij daarvoor een gebruikerskostenvergoeding aftrekken. Maar deze aftrek bedraagt hooguit het forfaitair rendement van box 3 over dat vermogensbestanddeel zonder rekening te houden met het heffingsvrije vermogen. Verder mag de ondernemer een evenredig deel van de kosten aftrekken die normaal gesproken voor rekening van een huurder van het vermogensbestanddeel komen. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden biedt deze regeling geen ruimte voor meer aftrek. Zelfs niet in gevallen waarin sprake is van een gedwongen verplaatsing van de onderneming.

Per rekeningcourant-krediet zakelijkheid toetsen

Een dga kan op basis van verschillende rekening-courantovereenkomsten gelden ter beschikking stellen aan zijn B.V. Per verstrekking moet een toetsing plaatsvinden of deze plaatsvindt onder zakelijke voorwaarden of niet. Daardoor is het mogelijk dat sommige delen van de rekening-courant kwalificeren als zakelijk en andere delen niet. De delen die zakelijk zijn (en blijven) zijn af te waarderen bij waardedalingen. Voor zover de dga via een rekening-courant geld leent aan zijn B.V. op grond van aandeelhoudersmotieven, kan hij eventuele waardedalingen niet aftrekken.

Fiscus vindt geld uitlenen door eenmanszaak vaak bedrijfsvreemd

Drijft u een eenmanszaak of andere IB-onderneming en houdt u zich normaal gesproken niet bedrijfsmatig bezig met het verstrekken van financieringen? Maar hebt u toch aan een andere onderneming een lening verstrekt? Dan is het nog maar de vraag of de Belastingdienst toestaat dat u uw vordering op het andere bedrijf rekent tot uw ondernemingsvermogen. De kans is namelijk groot dat de inspecteur constateert dat hier sprake is van een bedrijfsvreemde activiteit. Als u van de fiscus de lening tot uw privévermogen moet rekenen, zijn eventuele waardedalingen van de lening niet aftrekbaar.

Tip!
Als u met de schuldenaar concrete afspraken hebt gemaakt over het verrichten van werkzaamheden in een samenwerkingsverband, is het verstrekken van de lening veel minder bedrijfsvreemd.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.