Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Juni 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Controleer of u extra informatie moet leveren in uw jaarrekening

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen zijn verplicht hun jaarrekening op digitale wijze via SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit zullen zij doen met behulp van administratiesoftware of via de online tool ‘Zelf Deponeren Jaarrekening.’ In de software en de online tool is echter een wetswijziging uit 2018 niet verwerkt. Voor jaarrekeningen over boekjaar 2018 die nog niet gedeponeerd zijn, kan het zijn dat u extra informatie in de toelichtende velden van de administratiesoftware of de online tool van KvK moet opnemen. Zo moeten kleine rechtspersonen kosten van oprichting en uitgifte van aandelen opnemen onder immateriële vaste activa. Eventuele opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal moet u in principe afzonderlijk weergeven. U mag deze stortingen wel optellen bij de vorderingen, maar dan moet u in de toelichting een en ander specificeren. Verder dient u het totaalbedrag aan langlopende schulden (meer dan vijf jaar) en het totaalbedrag aan kortlopende schulden (meer dan 1 jaar) in de balans uit te splitsen. Uiteraard helpen wij u graag met de controle en eventueel het aanpassen van uw jaarrekening.

Leen geen geld uit aan cliënten

Als u een medewerker bent van een belastingadvieskantoor, bega dan niet de fout om een lening aan een van de cliënten van dat kantoor te verstrekken. In dat geval houdt u namelijk samen met uw cliënt een financieel belang aan. Ook is de kans groot dat uw zakelijke relatie met deze cliënt te nauw wordt. Beide omstandigheden zijn bedreigingen voor de onafhankelijkheid van uw positie als adviseur. Voor belastingadvieskantoren die zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB) is het verstrekken van een lening aan een cliënt zelfs een gegronde reden om de desbetreffende werknemer te ontslaan. De rechter gaat hiermee akkoord, al kan het nog wel zijn dat hij de ontslagen medewerker een transitievergoeding toekent. Dit komt doordat het een belastingadviseur in beginsel niet expliciet is verboden geldleningen te verstrekken.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.