Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

Juni 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Subsidieregeling overgang aftrek naar subsidie monumentenpanden

De Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is gepubliceerd. Deze overgangsregeling is bedoeld voor onderhoudsprojecten die al liepen en doorlopen in 2019. Meer specifiek gaat het om de kosten die als drukkende onderhoudskosten tot 2019 wel fiscaal aftrekbaar waren, maar die niet in aanmerking komen voor subsidie op grond van het beleidskader. Op grond van de Subsidieregeling kunnen eigenaren van een monumentenpand een subsidie krijgen voor kosten van onderhoud dat is uitgevoerd in 2018 terwijl de kosten pas in 2019 zijn betaald. Is het onderhoud uitgevoerd in 2019 en zijn in 2019 de kosten betaald, hoewel de verplichtingen zijn aangegaan vóór 2019? Dan bestaat ook recht op subsidie. De Subsidieregeling heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019. Neem contact met ons op om u bij te staan met uw subsidieaanvraag.

Btw op dak voor zonnepanelen is aftrekbaar

Hebt u een woning laten bouwen en is het dak specifiek zo gebouwd dat u er zonnepanelen op kunt plaatsen? En bent u btw-ondernemer door het gebruik van uw zonnepanelen? Dan mag u volgens een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland de btw die betrekking heeft op het dak aftrekken als voorbelasting. Het dak heeft in dat geval namelijk niet alleen nut voor de woonfunctie van uw woning, maar dient ook de exploitatie van de zonnepanelen. Daardoor heeft het dak een zakelijke functie gekregen. Overigens hechtte de rechtbank in de waarde aan het feit dat de eigenaar bij de bouw van zijn woning aanpassingen had doorgevoerd ten gunste van de plaatsing van de zonnepanelen.

Onderzoek of meerderheidsregel WOZ-waarde kan verlagen

Als u een aantal aan uw eigen woning identieke woningen kent, probeer dan erachter te komen wat de WOZ-waarden van die woningen zijn. Blijkt namelijk dat in de meerderheid van deze gevallen een lagere WOZ-waarde is toegekend dan die van uw woning, dan kunt u een beroep doen op de meerderheidsregel. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Noord-de WOZ-waarde van uw woning moet stellen op de lagere WOZ-waarde die zij in de meerderheid van de identieke gevallen heeft gebruikt. Deze regel geldt zelfs als u op geen andere manier kunt bewijzen dat de gemeente de WOZ-waarde van uw woning op een te hoog bedrag heeft vastgesteld. Uiteraard helpen wij u graag met het vinden van de desbetreffende WOZ-waarden.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.