Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

Juni 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Niet wensen maar feiten bepalen belastbaarheid uitkering

Wie een lijfrenteovereenkomst sluit onder de veronderstelling dat hij een kapitaalverzekering aangaat, zal op het moment van uitkering voor een nare verrassing komen te staan. De Belastingdienst hoeft namelijk van Hof Den Haag niet te kijken naar de bedoeling van de verzekerde, maar naar de inhoud van de overeenkomst. Blijkt uit de polis, dat de verzekerde maandelijks een premie moet voldoen zodat een jaarlijks bedrag is verzekerd? En bepalen de polisvoorwaarden dat een uitkering is verzekerd die de verzekerde van dag tot dag of in ieder geval periodiek verkrijgt? Dan is geen sprake van een kapitaalverzekering in box 3, maar van een lijfrentepolis in box 1. De enkele omstandigheid dat de polis en de polisvoorwaarden niet uitdrukkelijk vermelden dat de premie aftrekbaar en de uitkering belast is, doet daar niets aan af.

Let op!
Wie zijn lijfrentepremies niet volledig kon aftrekken, valt in beginsel onder de regeling van de saldolijfrente. Dit houdt in dat de uitkeringen pas zijn belast vanaf het moment dat zij meer bedragen dan de niet-afgetrokken premies.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.