Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Vennootschapsbelasting

Juni 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Wet spoedreparatie fiscale eenheid nu definitief

De spoedmaatregel reparatie fiscale eenheid is nu wet geworden. In beginsel werkt deze wet terug tot 1 januari 2018. Simpelweg gesteld houdt de kern van deze maatregel in dat de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in bepaalde situaties wordt genegeerd. Bijvoorbeeld bij de berekening van de rentaftrek in geval van een zogeheten besmette transactie. Dus ook wanneer binnen de fiscale eenheid de ene B.V. geldt leent van een andere B.V. om bijvoorbeeld een terugstorting van kapitaal te financieren, treedt de renteaftrekbeperking in werking.

Aanvinken vakje tegenbewijsregeling dwingt fiscus tot oplettendheid

Als een B.V. geld leent van een verbonden lichaam voor bepaalde doeleinden (zogeheten besmette transacties), riskeert deze schuldenaar dat de rente niet aftrekbaar is. Twee lichamen zijn bijvoorbeeld met elkaar verbonden als de een in de ander een belang van minstens een derde houdt. De renteaftrekbeperking is te voorkomen door tegenbewijs te leveren. Alleen al het aanvinken van het vakje tegenbewijsregeling in de aangifte vennootschapsbelasting kan helpen. De inspecteur moet dan namelijk nagaan of de schuldenaar inderdaad tegenbewijs levert. Heeft de schuldenaar dit nagelaten, dan moet de fiscus alsnog om de informatie vragen. Als de inspecteur in plaats daarvan de aangifte volgt, pleegt hij een ambtelijk verzuim. Hij mag dan de renteaftrek over dat jaar niet meer weigeren door middel van een navorderingsaanslag. In dat geval ontbreekt immers een nieuw feit.

Tip!
Natuurlijk is het nog beter als de schuldenaar wel tegenbewijs kan leveren. Hij kan daartoe aannemelijk maken dat de betaalde rente tegen een redelijk tarief is belast bij de schuldeiser. Maar beter nog is het aannemelijk maken van de zakelijkheid van de transactie en van het aangaan van de lening.

Externe acquisitie geen garantie voor renteaftrek

In de praktijk leeft soms het misverstand dat rentelasten voor de financiering van een overname van een lichaam altijd aftrekbaar zijn als de lening is aangegaan met een derde. Nu zullen de rentelasten in gevallen van een externe acquisitie inderdaad vaak aftrekbaar zijn en ontstaan de problemen pas bij financiering door gelieerde partijen. Stel echter dat een B.V. voldoende kapitaal weet te vergaren om een vennootschap over te nemen met eigen vermogen, maar dit eigen vermogen omzet in vreemd vermogen om zo een renteaftrek te kunnen claimen. In zo’n geval mag de Belastingdienst van Hof Amsterdam de renteaftrek weigeren omdat sprake is van een gekunstelde constructie die in strijd is met doel en strekking van de wet (fraus legis).

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.