Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Auto

Juni 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Btw vanwege privégebruik auto corrigeren? Aftrek in IB!

Als u een auto van de zaak gebruikt voor privédoeleinden, moet u een btw-correctie toepassen. Als u ook voor de heffing van de inkomstenbelasting een bijtelling moet toepassen, is de btw-correctie aftrekbaar van de bijtelling in de inkomstenbelasting, maar hooguit tot nihil. Tot dit oordeel komt althans Rechtbank-Zeeland-West-Brabant in een zaak waarin een ondernemer een beroep deed uit een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën. Het betrof overigens een oude toezegging uit 1975. Sinds die tijd is de wet gewijzigd, maar dat maakt volgens de rechtbank niet uit omdat de staatssecretaris zijn goedkeuring nooit heeft ingetrokken.

Tip!
Een ondernemer bepaalt voor zowel voor de inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting of hij een auto tot zijn ondernemingsvermogen of privévermogen rekent. Deze twee keuzes staan los van elkaar. Het feit dat de btw-correctie de bijtelling in de inkomstenbelasting vermindert kan echter een reden zijn om voor beide belastingen dezelfde keuze te maken.

Voor oldtimervrijstelling mrb geldt harde grens van 40 jaar.

Tot 1 januari 2014 hoefden kentekenhouders in beginsel geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen voor motorrijtuigen die minstens 30 jaar geleden voor het eerst in gebruik waren genomen. Afhankelijk van de datum van eerste ingebruikname kon zelfs een eerste ingebruikname van 25 jaar voldoende zijn. De grens voor deze vrijstelling, die ook wel bekend staat als de oldtimervrijstelling, is sinds 1 januari 2014 verschoven naar 40 jaar. Daardoor is het mogelijk dat auto’s waarvoor eerder een vrijstellingsbeschikking is afgegeven vanaf 1 januari 2014 toch opnieuw belast worden met mrb. Hof Den Haag heeft ook bevestigd dat een afgegeven vrijstelling niet verhindert dat een latere wetswijziging deze vrijstelling kan laten vervallen.

Let op!
Vrachtauto’s en autobussen vallen alleen maar onder de oldtimervrijstelling als zij minstens veertig jaar voor het eerst in gebruik zijn genomen en niet bedrijfsmatig worden gebruikt.

Bedrijfsauto blijft zakelijk als privégebruik niet genoeg stijgt

Een ondernemer die een auto koopt om deze voor meer dan 10% voor zijn onderneming en meer dan 10% voor privédoeleinden te gebruiken, mag kiezen of hij de auto aan zijn ondernemings- of privévermogen toerekent. Op deze keuze mag hij terugkomen, maar dan moet in beginsel wel sprake zijn van een bijzondere omstandigheid. Zo’n bijzondere omstandigheid doet zich bijvoorbeeld voor als blijkt dat de bedrijfsauto veel meer voor privédoeleinden wordt gebruikt dan verwacht. De ondernemer moet dan wel het privégebruik kunnen aantonen. Anders zal de Belastingdienst stellen dat de auto terecht is aangemerkt als ondernemingsvermogen. En ruilt de ondernemer de naar privé overgebrachte auto in voor een andere auto die hij tot zijn ondernemingsvermogen rekent? Ook dit is een aanwijzing voor de zakelijkheid van de oude auto, zo meent Hof Arnhem-Leeuwarden.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.