Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

Februari 2023. Over dit onderwerp onder andere:

Goedkeuring bij verkrijging economische eigendom woning

Soms wil de koper van een eigen woning al snel beginnen met de verbouwing. Onder andere in dat geval kan hij proberen te regelen dat hij de beschikking over de woning verkrijgt terwijl de levering bij de notaris nog niet heeft plaatsgevonden. In die situatie moet de koper overdrachtsbelasting betalen vanwege de verkrijging van de economische eigendom van de woning. De koper is dan het normale tarief verschuldigd in plaats van dat hij de startersvrijstelling of het verlaagde tarief mag toepassen. De Belastingdienst onderkent dit probleem. De wetgever wil daarom begin 2023 een goedkeurend beleidsbesluit publiceren. Op grond van dit besluit kan de inspecteur met toepassing van de hardheidsclausule toch toestaan het gebruik van het verlaagde tarief of de startersvrijstelling toe te staan.

Tip!
De Belastingdienst laat weten dat kopers van woningen, die zich bevinden in de situatie zoals eerder omschreven, nu al het ministerie van Financiën kunnen verzoeken om toch het verlaagde tarief of de startersvrijstelling toe te passen. Dat geldt ook voor de gevallen die al hebben plaatsgevonden.

Boeterente die dga betaalt, is vooruitbetaalde rente

Een dga kan in beginsel de aankoop van zijn eigen woning financieren door bij zijn eigen bv een lening aan te gaan. Daarbij kunnen de partijen overeenkomen dat de dga boeterente is verschuldigd als hij voortijdig aflost. Daarbij is wel van belang te weten dat de Belastingdienst het standpunt kan innemen dat de dga dit doet om de aftrekbare eigenwoningrente naar voren te halen. In dat geval kan sprake zijn van vooruitbetaalde rente, die niet aftrekbaar is in het jaar van betaling. Deze situatie heeft zich voorgedaan in een zaak voor hof Den Haag.

Let op!
De vooruitbetaalde rente is wel getemporiseerd aftrekbaar in jaren die volgen op het jaar van betaling.

Eerdere schenking ontbonden, nieuw beroep op jubelton

De staatssecretaris van Financiën heeft een geactualiseerd besluit gepubliceerd over het beleid met de vrijstellingen van de schenk- en erfbelasting. Het gaat hier onder andere om aanpassingen in verband met de gefaseerde afschaffing van de verhoogde vrijstelling bij schenking ten behoeve van de eigen woning (de jubelton). Zo verklaart het besluit dat na een ontbinding van een eerdere schenking ten behoeve van de eigen woning een hernieuwd beroep op een eenmalige verhoogde vrijstelling mogelijk is. Ook komt de belastingheffing bij een omzetting, fusie of taakafsplitsing aan bod. Het besluit bevat ook een goedkeuring die de mogelijkheid opent om schenkbelasting terug te krijgen in de situatie dat een schuldigerkenning vervalt bij overlijden.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.