Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Februari 2023. Over dit onderwerp onder andere:

Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 aangenomen. Dit wetsvoorstel bevat naast redactionele en technische wijzigingen een aantal maatregelen die per 1 januari 2023 in werking zijn getreden. Daarbij valt te denken aan de codificatie van enkele wijzigingen met betrekking tot lijfrenten en loonstamrechten. Maar er zijn ook wijzigingen op formeel vlak. Zoals de rentestop bij een naheffingsaanslag, meer maatwerk bij de berekening van belastingrente en een verlenging en uniformering van bepaalde termijnen voor vereenvoudigd derdenbeslag. Een andere maatregel is dat voor wat betreft de bezwaar- en beroepsprocedure tegen daarvoor vatbare beschikkingen op belastingaanslag behoren tot de belastingaanslag zelf.

Nieuw formulier 'Corona betaalregeling'

Met het formulier ‘Corona betaalregeling’ kunnen ondernemers de Belastingdienst online vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Het is mogelijk om een betaling per kwartaal in plaats van per maand aan te vragen. Maar het is ook mogelijk een betaalpauze van maximaal zes aaneengesloten maanden of twee aaneengesloten kwartalen in te lassen. Als een ondernemer een betalingsregeling heeft voor minimaal € 10.000, kan hij verzoeken deze regeling naar maximaal zeven jaar te verlengen. Voor het aanpassen van de betalingsregeling gelden voorwaarden. De aanpassingen hebben gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling. De Belastingdienst handelt het verzoek in principe af binnen acht weken nadat het verzoek is ontvangen.

Tip!
De Belastingdienst raadt ondernemers die een verzoek hebben ingediend om de betalingsregeling aan te passen, maar nog geen bericht van de fiscus hebben ontvangen, aan wel alvast te betalen volgens het verzoek. Maar let op, als het verzoek wordt afgewezen, moet de ondernemer de inmiddels opgelopen achterstand direct inlopen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.