Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Augustus 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Belastingdienst wijzigt standpunt gebruikelijk loon

Eerder dit jaar oordeelde Rechtbank Gelderland al dat onder bepaalde omstandigheden het gebruikelijk loon van een dga is te stellen op een bedrag dat lager is dan het minimumloon. Dit oordeel botste met het standpunt van de Belastingdienst. Maar de fiscus is teruggekomen op het standpunt dat het gebruikelijk loon op zijn minst gelijk moet zijn aan het wettelijk minimumloon.

Waardeer pand pas na leegstand af naar lagere bedrijfswaarde

In principe moet een onderneming bedrijfsmiddelen zoals bedrijfspanden waarderen tegen de historische kostprijs minus de afschrijvingen. Als de ondernemer aannemelijk kan maken dat de werkelijke bedrijfswaarde lager is, mag hij het bedrijfspand op grond van goedkoopmansgebruik waarderen tegen die lagere bedrijfswaarde. Zolang het bedrijf een pand nog tegen dezelfde vergoeding verhuurt, is er in beginsel nog geen reden om te oordelen dat de waardedaling zich al heeft voorgedaan, aldus Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Let op!
Normaal gesproken mogen ondernemers niet meer op een onroerende zaak afschrijven als de fiscale boekwaarde is bereikt. De bodemwaarde voor onroerende zaken die als belegging dienen, is 100% van de WOZ-waarde. Anders is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde.

Bij kwijtschelding fiscaal einde civielrechtelijke lening

In beginsel moet men voor de fiscale kwalificatie van een lening aansluiten bij de civielrechtelijke kwalificatie. Een uitzondering geldt bij een schijnlening, bodemlozeputlening of deelnemerschapslening. Maar in andere gevallen blijft een geldverstrekking een lening als het civielrechtelijk een lening is. Dat betekent dat bij een latere kwijtschelding pas op dat moment de fiscale afwikkeling volgt. Het heeft dus geen zin om te stellen dat de Belastingdienst geen navorderingsrecht meer heeft omdat fiscaal gezien de lening veel eerder geëindigd zou zijn.

Let op!
Voor ondernemers kan een voordeel uit een kwijtschelding onder voorwaarden vallen onder de kwijtscheldingswinstvrijstelling.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.