Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Toekomstvoorzieningen

Augustus 2021. Over dit onderwerp onder andere:

Inhouding op pensioen niet altijd aftrekbaar

Stel dat een buitenlandse belastingplichtige, die geen recht heeft op aftrek van partneralimentatie, wel recht heeft op een Nederlands pensioen. De pensioenverzekeraar houdt eerst de loonheffingen in en keert vervolgens een deel van het nettobedrag uit aan de ex-partner van de belastingplichtige. Verlaagt in deze situatie de betaling aan de ex-partner het fiscale inkomen van de buitenlandse belastingplichtige? Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat deze verlaging niet aan de orde is als de betaling niet meer bedraagt dan wat op grond van pensioenverrekening aan de ex-partner is verschuldigd. Deze regel geldt ook als de pensioenverzekeraar het bedrag direct uitkeert aan de ex-partner. Net zoals de fiscus bestempelt de rechtbank zo’n betaling aan de ex-partner als een partneralimentatie.

Tip!
Als een buitenlandse belastingplichtige voldoet aan een aantal voorwaarden, kan hij de partneralimentatie wel aftrekken. Een belangrijke voorwaarde is dat minstens 90% van zijn inkomen uit Nederland afkomstig is.

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 gaat later in

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Kamer laten weten dat de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 later in werking zal treden dan beoogd. Eerder was 1 januari 2022 de streefdatum, maar inmiddels is deze datum opgeschoven naar 1 juli 2022. De inwerkingtreding vindt later plaats omdat het voor scheidende partijen en professionals wenselijk is het dat geruime tijd voor een echtscheiding duidelijk is wat de gevolgen van een scheiding zijn voor het pensioen. Daarom is het ook belangrijk om te weten welk regime van verdeling van toepassing is, het huidige of het nieuwe systeem. Daarnaast moeten pensioenuitvoerders voldoende voorbereidingstijd hebben om hun werkwijzen en administraties aan te passen.

Let op!
Onder de nieuwe wet zal in beginsel een verdeling van het pensioen met conversie plaatsvinden. Dat betekent dat de helft van ouderdomspensioen en de helft van het nabestaandenpensioen dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd, wordt omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen. Deze aanspraak komt toe aan de echtgenoot die recht heeft op verdeling. De echtgenoten kunnen overeenkomen van deze regels af te wijken.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.