Nieuws augustus 2021

Auto

Als een werknemer op jaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto van de zaak, moet zijn werkgever op zijn loon een bijtelling toepassen vanwege dat privégebruik. Maar hoe zit het als de werknemer tijdens een vakantieperiode van één maand de auto van de zaak achterlaat bij zijn werkgever? Moet de werkgever dan ook in die maand de bijtelling toepassen? De Belastingdienst is onlangs ingegaan op deze vraag. Volgens de fiscus moet de werkgever in die situatie nagaan of de auto tijdens de vakantie feitelijk nog ter beschikking staat aan de werknemer. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als de werknemer de auto achter een gesloten hek heeft gestald bij de werkgever en de autopapieren en sleutels bij de werkgever heeft ingeleverd.

Let op!
Als de werkgever gedurende de vakantieperiode een auto verhuurt aan zijn werknemer, moet hij onder bepaalde omstandigheden eveneens de bijtelling toepassen.

Wanneer een IB-ondernemer eenmaal een winstcorrectie moet toepassen vanwege zijn privégebruik van de auto van de zaak, moet hij deze correctie berekenen volgens de wettelijke methode. Zelfs als de ondernemer compensatie wil omdat hij ook zijn privéauto voor de onderneming gebruikt. Het op eigen houtje hanteren van afwijkende percentages is niet toegestaan. Rechtbank Zeeland-West-Brabant ziet hierin zelfs geen pleitbaar standpunt. Het toepassen van een zelf verzonnen berekeningswijze voor het autokostenforfait kan de ondernemer daarom een boete opleveren.

Tip!
De ondernemer is in principe wel vrij om aannemelijk te maken dat hij op jaarbasis minder dan 500 privékilometers heeft gereden. In dat geval kan het autokostenforfait achterwege blijven.

Aanvankelijk moest de levering van een emissieloze bedrijfsauto binnen vier maanden plaatsvinden als de ondernemer de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) wilde benutten. Nu de levertijden van de meeste elektrische bedrijfsauto’s langer blijken te zijn dan verwacht, is de subsidieregeling aangepast. Om uitbetaling van de subsidie aan te vragen, moet de levering van de bedrijfsauto in 2021 nu binnen zeven maanden plaatsvinden. De periode van zeven maanden gaat in op de verzenddatum van de verleningsbeschikking. Maar de tijdelijke verlenging geldt alleen als in 2021 subsidie is verleend. De verlengde levertermijn geldt voor zowel ondernemers die al een positieve beslissing op hun subsidieaanvraag hebben gekregen als nieuwe aanvragers aan wie in 2021 subsidie wordt verleend.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk