Nieuws augustus 2021

Vennootschapsbelasting

Het komt in de praktijk voor dat een groep investeerders belangen in een of meer ondernemingen verwerven en deze financieren met leningen van verbonden lichamen. Soms gaat het om buitenlandse lichamen die in de vestigingsstaat fiscaal transparant zijn. Het gevolg is dan dat de rente bij deze zogeheten hybride lichamen niet is belast. De Belastingdienst kan dan de renteaftrek bij de schuldenaar weigeren. De Hoge Raad heeft bevestigd dat deze renteaftrekbeperking ook aan de orde kan zijn als de overname op zich zakelijk is, maar de gekozen financieringsvorm gekunsteld is. Van een gekunstelde financieringsvorm is bijvoorbeeld sprake als het omzetten van een financiering met eigen vermogen in een financiering met vreemd vermogen geen wijziging in de economische situatie met zich brengt.

Let op!
De renteaftrekbeperking is ook te voorkomen als de rente tegen een tarief van minstens 10% is belast bij de ontvanger. Maar dan nog kan de inspecteur de rente in aftrek beperken als hij aannemelijk maakt dat de rechtshandeling of de financiering niet voortvloeit uit zakelijke motieven.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk