Nieuws mei 2023

Eigen woning

Een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) die al bestond op 31 december 2012, valt onder overgangsrecht. Dankzij het overgangsrecht kan een uitkering van de KEW, SEW of BEW onder voorwaarden belastingvrij zijn. Een belangrijke voorwaarde is dat men de uitkering uit een KEW gebruikt om een eigenwoningschuld af te lossen. Voor BEW en SEW geldt daarnaast de voorwaarde dat tijdens de looptijd hiervan steeds sprake moet zijn van een eigenwoningschuld. In de praktijk komt het geregeld voor dat een eigenwoningschuld al is afgelost voordat de uitkering uit de KEW beschikbaar komt. Als later de KEW tot uitkering komt, wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er een eigenwoningschuld is. Ook komt het voor dat de aanbieder van de KEW eist dat eerst de eigenwoningschuld wordt afgelost voordat hij het bedrag van de KEW overmaakt. Voor beide situaties gelden goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën. Daardoor is de opbrengst van de KEW onbelast. Wel moet men voldoen aan de overige voorwaarden. Bovendien schrapt de staatssecretaris voor de BEW en de SEW nu ook de voorwaarde dat steeds sprake moet zijn van een eigenwoningschuld gedurende de looptijd van de BEW en de SEW.

Let op!
Een KEW, SEW of BEW valt niet onder het overgangsrecht als naderhand het te betalen bedrag is verhoogd of de looptijd is verlengd.

Stel, twee personen kiezen ervoor om in algehele gemeenschap van goederen te huwen. Zij bewonen een woning waarvan ieder voor de onverdeelde helft eigenaar is. Dit huwelijk eindigt later in een echtscheiding. In een notariële akte van verdeling krijgt een van de ex-echtgenoten de woning toebedeeld. De akte van verdeling regelt ook het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere ex-echtgenoot. De ex-echtgenoot die de woning krijgt toebedeelt, is daarna als enige hoofdelijk aansprakelijk. In deze situatie vormen de kosten van het opstellen van de akte van verdeling voor de ex-echtgenoot met de woning geen kosten van een geldlening ten behoeve van de eigen woning. Hij kan deze kosten daarom niet aftrekken.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk