Nieuws mei 2023

BTW

Legt de Belastingdienst een btw-ondernemer een vergrijpboete op omdat deze door grove schuld of opzet te weinig omzetbelasting heeft betaald? Dan moet de inspecteur bewijzen dat op de uiterste voldoeningsdatum sprake is geweest van grove schuld of opzet. Uit de omstandigheid dat de niet betaalde omzetbelasting zowel absoluut als relatief omvangrijk is, valt niet af te leiden dat de ondernemer met (voorwaardelijk) opzet heeft gehandeld. Opzet is zelfs niet te concluderen als stelselmatig en langdurig te weinig omzetbelasting op aangifte is voldaan. Ook de omstandigheid dat de ondernemer zich ervan bewust had moeten zijn dat de betaling op de aangifte onjuist was, levert geen opzet op. Als de Belastingdienst subsidiair grove schuld heeft verweten, kan een deel van de boete misschien in stand blijven.

Zolang feiten en omstandigheden alleen maar aanwijzingen en geen bewijzen zijn voor btw-fraude, mag de inspecteur de aftrek van voorbelasting in beginsel niet weigeren. Zo oordeelt althans rechtbank Den Haag. Daarbij merkt de rechtbank op dat er niet altijd sprake van fraude is als een ondernemer de verschuldigde btw niet afdraagt. Bepaalde feiten en omstandigheden kunnen aanwijzingen zijn voor het bestaan van fraude, zonder dat zij fraude bewijzen. Als niet blijkt dat binnen de keten op enige andere wijze sprake is van fraude, moet de Belastingdienst de aftrek van de voorbelasting accepteren.

Constateert een btw-ondernemer dat hij in een aangifte over een tijdvak in de afgelopen vijf kalenderjaren als gevolg van een onjuiste btw-aangifte te weinig omzetbelasting heeft afgedragen? Dan moet hij een suppletieaangifte indienen om daarmee alsnog de juiste inlichtingen te verstrekken. De ondernemer moet die suppletie indienen op een wijze die de inspecteur aangeeft. Daarbij voldoet een ondernemer niet aan deze verplichting als hij alleen in (de stukken bij) zijn aangifte vennootschapsbelasting de gespecificeerde verschuldigde omzetbelasting opneemt. De Hoge Raad meent echter dat dit standpunt wel pleitbaar is geweest. Daardoor mag de Belastingdienst in zo’n geval geen vergrijpboete opleggen.

Let op!
Nu dit arrest is geweest, is waarschijnlijk niet meer pleitbaar dat een btw-ondernemer vanaf 31 maart 2023 nog via zijn aangifte vennootschapsbelasting suppletie omzetbelasting doet.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk