Nieuws mei 2023

Administratieve verplichtingen

In beginsel heeft de belanghebbende in een procedure tegen de overheid recht op een vergoeding van immateriële schade bij een overschrijding van de redelijke termijn. Maar dat is niet het geval als sprake is van een zogeheten zeer gering belang. In 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat sprake is van een zeer gering belang als de vordering hooguit € 15 bedraagt. Maar rechtbank Den Haag vindt dat na bijna zes jaar een verhoging van die grens naar € 17 op zijn plaats is.

De fiscus hanteert een bepaald correctiebeleid dat in een notitie is geformuleerd. Op grond van dit beleid legt de Belastingdienst geen aanslag inkomstenbelasting op die afwijkt van de aangifte als het verschil maar gering is. In een zaak voor Hof Amsterdam bedroeg de correctie van het inkomen over 2016 meer dan € 500. De inspecteur heeft daarom de desbetreffende belastingplichtige een afwijkende aanslag opgelegd. Maar het hof heeft deze aanslag vernietigd omdat minder dan € 225 extra aan belasting verschuldigd was. Wat betreft de toets aan het correctiebeleid is dus alleen het verschil in belastingbedrag relevant.

Let op!
Als de belastingplichtige niet meer dan € 16 terugkrijgt, stelt de Belastingdienst op grond van de wet het bedrag van zijn aanslag op nihil.

Het uitgangspunt bij voor horizontaal toezicht via de fiscaal dienstverlener (HT FD) is dat de fiscaal dienstverlener namens de onderneming op tijd een aangifte indient die voldoet aan de norm, de aanvaardbare aangifte. Belangrijk is dat het vooraf duidelijk is dat de fiscaal dienstverlener gewaarborgde kwaliteit kan leveren. Daarnaast stemmen fiscaal dienstverleners relevante fiscale standpunten, die tot verschil van inzicht kunnen leiden, altijd met de Belastingdienst af. Dit doen zij voordat zij de aangifte indienen. De Belastingdienst meldt dat het aantal fiscaal dienstverleners en ondernemers dat kiest voor HT FD stijgt. In 2022 was er met bijna 21.000 nieuwe aansluitingen een flinke toename. Inmiddels zijn er ruim 200.000 aansluitingen.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk