Nieuws mei 2023

Auto

Vindt de eerste ingebruikname van een gebruikte auto plaats binnen twee maanden na de inwerkingtreding van een verhoging van de maatstaf of het tarief van de BPM? Dan kan de inspecteur volgens de Nederlandse wet die lagere maatstaf of dat lagere tarief toepassen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze formulering een vrijblijvendheid suggereert die er niet is. De toepassing van de berekening die gunstiger is voor de belastingplichtige is namelijk verplicht op grond van het Unierecht.

Tip!
Heeft de inspecteur nagelaten de gunstigere methode toe te passen en start de kentekenhouder in dat verband een beroepsprocedure? Dan is deze procedure niet uitsluitend te wijten aan de kentekenhouder en heeft hij recht op een proceskostenvergoeding.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk