Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Februari 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Opvolger DBA pas begin 2021 verwacht

Vanwege klachten over de Wet DBA wil het kabinet een alternatief invoeren. Onder dit alternatief zal onder meer de fiscus ervan uitgaan dat een zzp’er in dienstbetrekking is als hij tegen een laag tarief voor langere duur werkzaamheden voor een opdrachtgever verricht. Maar het voorgestelde alternatief loopt tegen Europese regelgeving aan. Daarom zal de nieuwe wetgeving pas per 1 januari 2021 in werking kunnen treden. Het kabinet hoopt wel dat de webmodule eind 2019 gereed zal zijn. Via deze webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Een afgegeven opdrachtgeversverklaring is tot (een aantal maanden na) het volgende herijkingsmoment van de webmodule geldig. Voorlopig is het de bedoeling dat de herijking jaarlijks plaatsvindt. Tot de webmodule gereed is, grijpt de Belastingdienst alleen in gevallen van evidente schijnzelfstandigheid, waarbij sprake moet zijn van opzet.

Tip!
Probeer te werken met een modelovereenkomst.

Instructies van en controle door ouder leiden tot recht op WW-uitkering

Om recht op een WW-uitkering te krijgen moet een werkloos geworden werknemer in beginsel in de periode van 36 weken vóór de werkloosheid in minstens 26 weken minimaal één arbeidsuur per kalenderweek hebben gehad. Wie werkzaamheden verricht voor een familielid, riskeert dat het UWV deze werkzaamheden niet accepteert als werkzaamheden verricht in dienstverband. Maar volgens vaste rechtspraak kan iemand bij een familielid, bijvoorbeeld een ouder, in dienstbetrekking zijn. Als die ouder maar duidelijke instructies geeft en erop toeziet dat zijn kind zich ook aan die instructies houdt, kan best sprake zijn van een gezagsverhouding. En is daarnaast sprake van een loonbetalingsplicht en de verplichting om de arbeid persoonlijk te verrichten? Dan is gewoon sprake van een dienstbetrekking.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.