Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Februari 2019. Over dit onderwerp onder andere:

Belastingdienst kan 20.000 risicovolle aangiften niet nader controleren

In het nieuws is een bericht verschenen dat de Belastingdienst meer dan 20.000 risicovolle aangiften zonder controle wil goedkeuren vanwege personeelstekorten. Bij risicovolle aangiften moet u denken aan aangiften van ondernemers die in 2016 geld uit het eigen bedrijf leenden, of om ondernemers die emigreerden en om aangiften van stichtingen en verenigingen. Volgens schattingen zou de overheid door het achterwege laten van de controle enkele honderden miljoenen of zelfs een miljard mislopen. Zowel de coalitie als oppositie vinden dat de fiscus daarmee een verkeerd signaal afgeeft. De staatssecretaris heeft op de ontstane ophef gereageerd. Hij stelt dat de Belastingdienst alle inkomende aangiften geautomatiseerd beoordeelt op aanwezige risico's. Vervolgens worden de aangiften met de hoogste risico’s allemaal, stuk voor stuk, gecontroleerd. De ruim 20.000 aangiften uit het nieuwsbericht hebben volgens de staatssecretaris niet het hoogste risico. De Belastingdienst controleert het grootste deel van die aangiften niet nader, maar dat kan later alsnog doen, aldus de staatssecretaris. Sommige oppositieleden menen echter dat de staatssecretaris het probleem bij de Belastingdienst onderschat.

Ruzie met adviseur slechte reden voor late aangifte

Soms belandt een bedrijf in een geschil met zijn accountant of belastingadviseur die de belastingaangifte regelt over te betalen nota’s. Het bedrijf moet dan ervoor zorgen dat ondanks het geschil de aangifte tijdig wordt ingediend. Als het bedrijf uiteindelijk zelf te laat zijn aangifte indient, begaat het daarmee een verzuim dat het bedrijf te verwijten valt. Dit geeft de inspecteur het recht om een verzuimboete op te leggen.

Let op!
Op het te laat indienen van een aangifte vennootschapsbelasting staat een maximale verzuimboete van € 5.278. Maar doorgaans zal de boete maar € 2.639 bedragen.

Nog geen meldingsplicht bij betalingsonwil

Een bestuurder moet tijdig een melding van betalingsonmacht doen aan de Belastingdienst als zijn B.V. haar belastingverplichtingen niet meer kan voldoen. Als hij te laat is met deze melding, mag de fiscus hem verantwoordelijk houden voor deze betalingsonmacht. De bestuurder riskeert dan een aansprakelijkstelling. Zo lang de B.V. wel kan, maar niet wil betalen, hoeft de bestuurder echter geen melding te doen.

Let op!
Een bestuurder die door zijn eigen schuld de melding van betalingsonmacht niet tijdig doet, krijgt geen gelegenheid om aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor het onbetaald blijven van de belastingschulden. Een oud-bestuurder daarentegen mag ook bij een niet-tijdige melding van betalingsonmacht bewijs leveren dat hem geen blaam treft.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.