Nieuws augustus 2022

Vennootschapsbelasting

Een lichaam dat voor minstens 90% als doel heeft het verzorgen van pensioen voor zelfstandigen die vallen onder een verplichte bedrijfstak- of beroepspensioenregeling, is onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Een buitenlandse regeling kan volgens een geactualiseerd besluit van de staatssecretaris van Financiën ook zo’n pensioenregeling zijn. Deze buitenlandse pensioenregeling moet dan naar aard en strekking vergelijkbaar zijn met een Nederlandse pensioenregeling. Dat houdt in dat de buitenlandse regeling is gericht op een of meerdere specifieke bedrijfstakken of beroepsgroepen op landelijk of deelstatelijk niveau. Daarbij mag het niet gaan om regelingen die openstaan voor alle zelfstandigen. Bovendien moeten de zelfstandigen en eventueel aangesloten werknemers op grond van nationale of deelstatelijke regelgeving verplicht zijn om deel te nemen aan de pensioenregeling. Daarnaast moet de pensioenregeling nog voldoen aan wat algemene voorwaarden voor pensioenlichamen.

Tip!
Hetzelfde besluit bevat ook een bepaling voor lichamen die zijn vrijgesteld als hun werkzaamheden voor minstens 90% bestaan uit het genezen, verplegen en verzorgen van zieken. De diagnostische werkzaamheden ten behoeve van COVID-19 testen, die op grond van de Wpg zijn afgenomen, kwalificeren bij medische laboratoria of diagnostische centra ook als het genezen, verplegen of verzorgen van zieken.

Onder de huidige wetgeving kan de Belastingdienst alleen evidente vormen van dividendstripping effectief aanpakken. In veel overige situaties bestaat een vermoeden dat men door middel van dividendstripping geen of minder dividendbelasting betaalt dan de wetgever heeft bedoeld. Daarom laat het kabinet aanvullende maatregelen onderzoeken om dividendstripping te bestrijden. Daarbij valt te denken aan de introductie van een nettorendement-/grondslag-benadering voor verrekening of teruggaaf van dividendbelasting. Of aan de introductie van een wettelijke bepaling dat pas sprake is van het economisch belang bij de aandelen als een persoon zelfstandig, of tezamen met een verbonden lichaam het gehele economische belang bezit. Het kabinet verwacht de maatregelen op zijn vroegst te kunnen invoeren op 1 januari 2024.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk