Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Augustus 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Door wissel van baan kan 30%-regeling gelden

De mogelijkheid om 30% van het loon aan te merken als een onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten geldt alleen voor ingekomen en uitkomende werknemers. Ingekomen werknemers moeten zijn aangeworven in het buitenland. Voor het antwoord op de vraag of een werknemer uit een ander land is aangeworven, is beslissend of de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan op een moment waarop de werknemer zijn woonplaats buiten Nederland had. Op dat moment mag de werknemer in beginsel niet al in Nederland werkzaam zijn. Bij een wisseling van inhoudingplichtige is het echter mogelijk om te verzoeken om de 30%-regeling gedurende de resterende looptijd toe te passen. De periode tussen het einde van de tewerkstelling door de oude inhoudingsplichtige en de totstandkoming van de overeenkomst met de nieuwe inhoudingsplichtige mag niet langer zijn dan drie maanden. Is bij de oude inhoudingsplichtige de 30%-regeling niet toegepast? Maar is bij de oude en nieuwe inhoudingsplichtige voldaan aan de voorwaarden? Ook dan kan sprake zijn van een wisseling van inhoudingsplichtige.

Tip!
Dat de dienstbetrekking bij de eerste werkgever nog niet is beëindigd op het moment van tekenen van de arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever, doet daar volgens Rechtbank Noord-Holland niet aan af.

Beperkte korting op NOW-subsidie bij later ontslag

Wil een werkgever die een tegemoetkoming op grond van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-1) heeft aangevraagd een werknemer ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan riskeert hij een flinke korting op de NOW-subsidie. Deze korting blijft achterwege als de werkgever zijn ontslagaanvraag tijdig intrekt. Stel dat de werkgever een beetje te laat zijn ontslagaanvraag intrekt en de werknemer nog enige tijd in dienst houdt. Naderhand ontslaat de werkgever alsnog die werknemer, maar nu omdat de arbeidsverhoudingen zijn verstoord. Volgens Rechtbank Noord-Nederland is in die situatie sprake van een bijzondere omstandigheid, waardoor het UWV de NOW-subsidie niet fors mag korten.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.