Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Augustus 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Toepassing herinvesteringsreserve op beschadigd activum

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de herinvesteringsreserve (HIR) geactualiseerd. Hierbij is onder andere uitleg opgenomen over het vormen van een HIR bij beschadiging van een bedrijfsmiddel. Vorming van een HIR is dan alleen mogelijk voor zover de schadevergoeding de boekwaarde van het beschadigde deel vóór de beschadiging overtreft. Het herinvesteringsvoornemen kan onder andere zijn gericht op investeringen in het beschadigde bedrijfsmiddel. In dat geval berekent men de boekwaarde van het beschadigd bedrijfsmiddel als volgt. Men verlaagt de boekwaarde vóór de beschadiging met het eventuele boekverlies door de schade. De geactiveerde uitgaven voor herstel telt men er bij op. Vervolgens vindt een verlaging plaats met het bedrag van de (gedeeltelijke) afboeking van de HIR en ten slotte verlaagt men de boekwaarde met de afschrijving over periode tussen beschadiging en herstel.

Let op!
De boekwaarde na herstel mag door afboeking van de HIR niet lager worden dan de boekwaarde vóór beschadiging. Hierbij wordt uitgegaan van de boekwaarde na herstel, maar dan zonder rekening te houden met de vermindering als gevolg van afschrijving ter zake van het beschadigde deel over de periode tussen beschadiging en herstel.

Negatief vermogen eigen bv is excuus voor afwaardering

Als een dga een zakelijke vordering op zijn bv heeft en ervoor zorgt dat deze zakelijk blijft, kan hij deze vordering onder omstandigheden afwaarderen. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden redeneert dat een afwaardering op grond van goedkoopmansgebruik aan de orde is als, gezien de toestand op de balansdatum, een reëel risico bestaat dat de schuldenaar zijn schuld niet (volledig) voldoet. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als het eigen vermogen van de bv negatief is en het bestaan van positieve stille reserves niet aannemelijk is.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.