Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Augustus 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Instructie opvolgen sluit btw-vrijstelling tbs niet uit

Op 16 juni 2022 is een nieuw besluit in werking getreden dat een geactualiseerde versie is van een besluit over de btw-gevolgen van de terbeschikkingstelling (tbs) van personeel. In beginsel is zo’n tbs belast met btw. Het besluit bevat echter enkele goedkeuringen om de btw-heffing achterwege te laten. Het oude besluit bepaalde al dat onder voorwaarden geen sprake is van tbs van personeel als de partijen een overeenkomst van opdracht zijn overeengekomen. Het nieuwe besluit licht toe dat de opdrachtnemer een zekere mate van vrijheid moet hebben om te bepalen hoe, wanneer, waar en met wie hij aan de opdracht werkt. Is een opdrachtnemer gehouden om instructies van de opdrachtgever op te volgen? En/of is hij afgezien van eigen opzet of bewuste roekeloosheid niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verrichten van de werkzaamheden? Ook dan kunnen de werkzaamheden voortvloeien uit een overeenkomst tot opdracht.

Let op!
De essentie van de goedkeuringen is dat sprake moet zijn van het structureel feitelijk ter beschikking stellen van personeel. De inlener neemt daarbij in materieel opzicht de positie van werkgever in. De goedkeuring voor structurele terbeschikkingstelling geldt niet bij een tbs van personeel op basis van een nulurencontract.

Verkoop van e-books pas sinds 2020 onder verlaagd btw-tarief

Op 4 december 2018 is een Europese richtlijn gewijzigd. Daardoor heeft Nederland de digitale verkoop van e-books onder het verlaagd btw-tarief kunnen brengen. Vanwege de neutraliteit met betrekking tot de verkoop van gewone boeken moest dat eigenlijk ook gebeuren. Maar de implementatie in de Nederlandse wet heeft pas plaatsgevonden op 1 januari 2020. Voor Rechtbank Noord-Nederland heeft een verkoper van e-books het standpunt ingenomen dat al in 2019 de verkopen van e-books onder het lage tarief hadden moeten vallen. De rechtbank is hierin niet meegegaan. Een lidstaat moet enige tijd krijgen om de wijziging van een richtlijn te implementeren. De desbetreffende invoering in de Nederlandse wetgeving heeft volgens de rechtbank niet onredelijk lang geduurd.

Let op!
De levering van digitale educatieve informatie die is aangebracht op fysieke dragers valt al sinds 1 januari 2010 onder het verlaagde tarief. Tenminste, voor zover die informatie kennelijk voor minimaal 90% is bestemd voor informatieoverdracht in het onderwijs.

Eigendom is geen eis voor aftrek voorbelasting

Een btw-ondernemer kan investeren in een bedrijfsmiddel waarvan hij niet de juridische eigendom heeft. Maar dat sluit niet uit dat hij recht heeft op aftrek van de voorbelasting op deze investering. Dat blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In de desbetreffende zaak had een stichting facturen betaald van een pand dat naderhand op haar naam zou komen te staan. De stichting was ook bevoegd om dat pand te gebruiken voor haar btw-onderneming. Daarom waren de uitgaven gedaan in het kader van die btw-onderneming. Het pand was ook specifiek ingericht voor het gebruik door de stichting. Dat was niet mogelijk geweest zonder de afgenomen diensten.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.