Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

Augustus 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Geen woning in aanbouw als oude gebouw nog niet is gesloopt

Wie een nieuwe woning laat bouwen, kan deze woning aanmerken als eigen woning als de nieuwe woning in hetzelfde kalenderjaar of in de daaropvolgende drie jaren als eigen woning gaat dienen. In dat geval is de hypotheekrente aftrekbaar. Zijn met betrekking tot een bouwkavel concrete stappen gezet voor het in gang zetten van bouwkundige werkzaamheden voor de realisatie van een woning? Dan is eveneens sprake van een woning in aanbouw. Staan op een perceel onbewoonbare gebouwen, waardoor men pas kan beginnen met nieuwbouw als deze gebouwen zijn gesloopt? Dan zijn volgens Gerechtshof Den Haag onvoldoende concrete stappen gezet als nog geen aannemingsovereenkomst is gesloten tot sloop van die oude gebouwen.

Let op!
Begint men echt met bouwkundige werkzaamheden? Dan worden de concrete stappen voor het in gang zetten van deze werkzaamheden geacht minstens zes maanden van tevoren te zijn gezet.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.