Nieuws juni 2022

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Krijgt een werknemer bij het beëindigen van zijn dienstbetrekking een vertrekvergoeding? Dan moet de werkgever controleren of deze vergoeding excessief is. Voor zover een vertrekvergoeding excessief is, moet hij daarover namelijk pseudo-eindheffing betalen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant kreeg de vraag voorgelegd of gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen ook behoren tot het loon voor de excessieve vertrekvergoeding. Bij zulke vergoedingen valt te denken aan de vergoeding die op grond van de 30%-regeling is vrijgesteld. De rechtbank haalt uit een strikt grammaticale uitleg van de wet- en regelgeving dat gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. Maar de rechtbank prefereert een wetshistorische opvatting in samenhang met een wetssystematische uitleg. In dat geval dient men de gerichte vrijstellingen niet onder het loon te begrijpen.

Tip!
Reiskosten, kosten van studies voor het verwerven van inkomen, en kosten van voorzieningen op de werkplek zijn andere voorbeelden van kosten waarvoor een gerichte vrijstelling geldt.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk