Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Loonheffingen en sociale verzekeringen

Juni 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Vertrekvergoeding is exclusief 30%-regeling

Krijgt een werknemer bij het beëindigen van zijn dienstbetrekking een vertrekvergoeding? Dan moet de werkgever controleren of deze vergoeding excessief is. Voor zover een vertrekvergoeding excessief is, moet hij daarover namelijk pseudo-eindheffing betalen. Rechtbank Zeeland-West-Brabant kreeg de vraag voorgelegd of gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen ook behoren tot het loon voor de excessieve vertrekvergoeding. Bij zulke vergoedingen valt te denken aan de vergoeding die op grond van de 30%-regeling is vrijgesteld. De rechtbank haalt uit een strikt grammaticale uitleg van de wet- en regelgeving dat gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. Maar de rechtbank prefereert een wetshistorische opvatting in samenhang met een wetssystematische uitleg. In dat geval dient men de gerichte vrijstellingen niet onder het loon te begrijpen.

Tip!
Reiskosten, kosten van studies voor het verwerven van inkomen, en kosten van voorzieningen op de werkplek zijn andere voorbeelden van kosten waarvoor een gerichte vrijstelling geldt.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.