Nieuws juni 2022

Vennootschapsbelasting

Maakt een lichaam van buiten de EU gebruik van een tussenholding in een andere EU-staat met geen ander doel dan het ontgaan van de heffing van Nederlandse dividendbelasting? Dan is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant sprake van misbruik van Unierecht. De Belastingdienst mag in dat geval de tussengeschoven vennootschap negeren en dividendbelasting naheffen. Een aanwijzing dat een vennootschap alleen maar is tussengeschoven voor fiscale redenen, is als zij geen daadwerkelijke economische activiteit verricht. Bovendien oordeelt de rechtbank dat de naheffing kan plaatsvinden bij een lichaam dat niet zelf het misbruik heeft gepleegd.

Tip!
Het is wel mogelijk dat de belastingplichtige in zo’n situatie een pleitbaar standpunt heeft ingenomen. In dat geval mag de Belastingdienst geen boete opleggen.

Soms bestaat er een schuldverhouding tussen twee maatschappijen van een fiscale eenheid (FE) vennootschapsbelasting. Houdt de schuld verband met een zogeheten besmette rechtshandeling, zoals een winstuitdelingen aan een verbonden lichaam? En voldoet de schuldenaar niet aan de tegenbewijsregeling? Dan is een renteaftrekbeperking van toepassing. Deze uit zich binnen de FE in de vorm van een bijtelpost die dient ter correctie van de winst van de FE. Deze bijtelpost bij de winst van de FE moet men bij de winstsplitsing toerekenen aan de schuldenaar. Grofweg gezegd komt dat erop neer dat de rentelast bij de schuldenaar tegenover de bijtelpost staat. De corresponderende rentebate is bij de winstsplitsing bij de schuldeiser te verrekenen met zijn eventuele voorvoegingsverliezen. Dit alles is geregeld in een nieuw besluit.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk