Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

BTW

Juni 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Verkoop verhuurd complex zonder btw-heffing mogelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het mogelijk is om met het verhuren van een onroerende zaak een autonome economische activiteit uit te oefenen. Is er sprake van een verkoop van een onroerende zaak in verhuurde staat? Dan wordt deze zaak op moment van verkoop in principe gebruikt in het kader van een onderneming. De verkoop van die onroerende zaak kwalificeert dan als een overgang van een algemeenheid van goederen. Bij zo’n overdracht is geen btw verschuldigd.
Dat vastgoedconstructies bij de overdracht van een onderneming mogelijk zijn, zoals de inspecteur stelt, vindt het hof niet van belang. Het is aan de wetgever om constructies te bestrijden.

Btw betalen na storting op derdengeldenrekening

Stel dat een btw-ondernemer partij is bij verschillende transacties. Bij de ene transactie is hij de verkoper, bij de andere de koper. In verband met een garantstelling bij de koopovereenkomst laat de ondernemer de opbrengst uit de verkoop op een derdengeldenrekening staan. Enige tijd later vindt de verrekening plaats via de derdengeldenrekening. Kan de ondernemer in zo’n geval wachten met het afdragen van de btw over de verkoop tot na de verrekening? Rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaalt dat dit uitstel niet is toegestaan. Ook als een verkoopsom is gestort op een derdengeldenrekening voor latere verrekening, heeft de ondernemer de beschikkingsmacht over dat bedrag verkregen. Sterker nog, zonder deze beschikkingsmacht had hij de verkoopsom niet kunnen laten overmaken op die derdengeldenrekening. Daarom moet de ondernemer bij de storting op de derdengeldenrekening de btw afdragen. Het maakt hierbij niet uit dat de verkoopsom om volstrekt legitieme redenen op de derdengeldenrekening blijft staan.

Btw niet pas af te dragen na verzilvering bon

In de praktijk verkopen sommige ondernemers bepaalde prestaties zoals vakantiereizen via een digitale veiling aan consumenten. De winnaar moet dan aan de veilingexploitant een vergoeding betalen en krijgt een bon die men binnen een bepaalde tijd kan verzilveren. Stel nu dat de veilingexploitant constateert dat normaal gesproken een bepaald percentage, bijvoorbeeld 10%, van de bonnen onverzilverd blijft. Is dat dan een reden om pas bij verzilvering van de bon de btw af te dragen? Hof Amsterdam heeft deze redenering verworpen. Zodra de consument de te verzilveren bon ontvangt, is sprake van een overgang van beschikkingsmacht. Dat is in beginsel het moment waarop de btw-ondernemer de verschuldigde btw moet afdragen.

Let op!
Als de ondernemer niet is verplicht om een factuur uit te reiken, is in principe de omzetbelasting verschuldigd op het moment waarop de ondernemer de goederen levert of de dienst verleent.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.