Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

De ondernemer en de DGA

Juni 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Ex-vennoot blijft aansprakelijk voor bijkomende kosten

De Hoge Raad oordeelt dat de vennoot van een vof ook na zijn uittreden aansprakelijk blijft voor de belastingschulden die zijn ontstaan in de periode waarin hij vennoot is geweest. Die aansprakelijkheid eindigt evenmin in de situatie waarin het komt tot een ontbinding van het lichaam. Hetzelfde geldt als de voormalige bestuurder na de ontbinding wordt belast met de vereffening van het vermogen van het lichaam en de Belastingdienst hem als vereffenaar kan aanspreken.

Tip!
De Hoge Raad oordeelt ook dat de voormalige firmant voor wat betreft de bijkomende bedragen niet hoeft te bewijzen dat hem niets valt te verwijten. Het is de ontvanger van de Belastingdienst die moet bewijzen dat het mislopen van die bedragen aan de voormalige firmant is te wijten.

Geruisloze inbreng in bv is onmogelijk zonder onderneming

Als een IB-ondernemer zijn bedrijfsactiviteiten inbrengt in bv, vormt dit in eerste instantie een staking van zijn onderneming. Daardoor zou hij fiscaal moeten afrekenen over bijvoorbeeld zijn stille reserves. De inkomstenbelasting kent echter een faciliteit waarmee een onderneming is in te brengen in een bv zonder dat fiscale afrekening plaatsvindt. De aanwezigheid van een materiële onderneming is wel een essentiële voorwaarde voor zo’n geruisloze inbreng. In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant hadden de vennoten van een vof zoveel bedrijfsactiviteiten afgestoten, dat hun resterende activiteiten geen materiële onderneming meer vormden. Daarom had de Belastingdienst de toepassing van deze faciliteit terecht geweigerd, aldus de rechtbank.

Let op!
De oudedagsreserve en de terugkeerreserve in verband met een geruisloze terugkeer uit een bv in het verleden, zijn niet geruisloos in te brengen.

Ouderdom dga geen excuus snellere afschrijving goodwill

Persoonlijke goodwill is onlosmakelijk verbonden met de ondernemer. Daarom, zo redeneert Rechtbank Noord-Holland, is persoonlijke goodwill niet over te dragen. In het geval dat een dga zijn bv inbrengt in zijn IB-onderneming, kan hij dus geen vergoeding voor persoonlijke goodwill bedingen. Is er toch sprake van ingebrachte goodwill, dan staat deze los van de persoonlijke kwaliteiten van de dga. De leeftijd, gezondheid en andere persoonlijke omstandigheden zijn daarom geen reden om de fiscale afschrijving over de goodwill te versnellen.

Let op!
De fiscale wetgeving bepaalt dat ondernemers in principe jaarlijks maximaal 10% van de aanschaffingskosten van goodwill mogen afschrijven.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.