Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Administratieve verplichtingen

Juni 2022. Over dit onderwerp onder andere:

Hoge Raad: niet-bezwaarmakers krijgen geen rechtsherstel

In het zogeheten Kerst-arrest oordeelde de Hoge Raad dat het regime van box 3 met zijn forfaitaire rendement en forfaitaire vermogensmix in strijd is met de Europese mensenrechten. Bovendien moet de Belastingdienst rechtsherstel bieden door te werken met de werkelijk inkomsten. Maar hoe zit dat met belastingplichtigen die niet op tijd in bezwaar en beroep zijn gegaan? De Hoge Raad wijst erop dat deze belastingplichtigen nog wel een verzoek om ambtshalve vermindering kunnen indienen. Maar de Belastingdienst hoeft zulke verzoeken niet in te willigen, aldus de Hoge Raad. De staatssecretaris van Financiën heeft op 24 mei 2022 de Tweede Kamer wel laten weten te kijken naar een mogelijke (gedeeltelijke) compensatie voor niet-bezwaarmakers. Deze compensatie zal dan waarschijnlijk hoogstens gelden voor kleine spaarders.

Tip!
Is een belastingplichtige het niet eens met de vermindering van zijn aanslag naar aanleiding van het massaal bezwaar? Dan kan hij om een verdere ambtshalve vermindering vragen. Tegen een afwijzing van zo’n verzoek kan hij in bezwaar en beroep gaan.

Informatiebeschikking kan bestaan zonder restrictie

Belastingplichtigen zijn verplicht om de inspecteur te voorzien van alle gegevens en inlichtingen die van belang zijn voor hun eigen belastingheffing. Het is mogelijk dat een belastingplichtige op die grond informatie verstrekt waaruit blijkt dat hij een onjuiste aangifte heeft ingediend. Dat is een beboetbaar feit. Stelt de inspecteur in een informatiebeschikking vast dat de betrokkene niet (volledig) heeft voldaan aan zijn informatieverplichting? Dan hoeft hij van Hof Arnhem-Leeuwarden niet direct een restrictie te formuleren met betrekking tot het gebruik van wilsafhankelijke informatie voor sanctiedoeleinden. De rechter die de sanctie behandelt, moet wel oordelen wat de gevolgen zijn van het gebruik van de desbetreffende informatie.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.