Nieuws juni 2022

Eigen woning

Op grond van het zogeheten Schumacker-arrest moet een bronstaat onder voorwaarden ook rekening houden met de persoonlijke en gezinssituatie van een belastingplichtige uit een andere EU-lidstaat. Dat kan bijvoorbeeld door de eigenwoningrenteaftrek toe te staan. Hof Den Bosch constateert dat Nederland het Schumacker-arrest niet correct in de wet- en regelgeving heeft verwerkt. In een bijlage toont het hof zijn stapsgewijze redenering. Verdient de belastingplichtige 90% of meer van zijn wereldinkomen, bepaald naar de maatstaven van de woonlidstaat, in een andere EU-lidstaat dan zijn woonstaat? En behaalt hij in zijn woonstaat geen inkomen van betekenis? Dan moet de werkstaat de volledige tegemoetkomingen in aanmerking nemen. Kan de woonstaat slechts voor een deel rekening houden met de persoonlijke en gezinssituatie? Dan moet de bronlidstaat de volgens haar wetgeving geldende tegemoetkomingen deels verlenen. Dat doet zij door de breuk: belast inkomen in de bronstaat/wereldinkomen.

Let op!
De tegemoetkoming is begrensd door de belastingheffing die een binnenlands belastingplichtige in de bronstaat verschuldigd zou zijn in overigens vergelijkbare omstandigheden als de buitenlandse belastingplichtige.

In een zaak voor Hof Amsterdam hadden twee echtgenoten te veel hypotheekrente afgetrokken. Zij namen echter het standpunt in dat de Belastingdienst hen geen navorderingsaanslagen mocht opleggen. Hun motivering was dat de hypotheekverstrekker de inspecteur een renseignement had toegezonden. Daaruit bleek dat het bedrag dat de echtgenoten hadden afgetrokken hoger was dan het bedrag dat de hypotheekverstrekker aan interest meldde. Volgens de echtgenoten beschikte de fiscus dus niet over een nieuw feit. Maar het hof volgt een andere redenering. De inspecteur had kunnen en mogen denken dat de echtgenoten ook een onderhandse hypothecaire geldlening waren aangegaan. Daarom oordeelt het hof dat sprake is van een nieuw feit, zodat de Belastingdienst mag navorderen.

Tip!
Een hypotheek bij een niet-administratieplichtige kan ook kwalificeren als een eigenwoninglening, mits de belastingplichtige bepaalde aanvullende gegevens verstrekt.

Voor het toepassen van de echtscheidingsregeling voor de eigen woning is volgens de Hoge Raad vereist dat de woning in eigendom toebehoort aan degene die de rente betaalt. In de desbetreffende zaak was een man tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning was van zijn ex-echtgenote. Toen het in 2013 kwam tot een scheiding, verliet de man de echtelijke woning. Maar hij betaalde wel de volledige hypotheekrente. Om deze rente te kunnen aftrekken als eigenwoningrente moet de man economisch (mede)eigenaar van de woning zijn geweest in 2013. Eventueel kan de rente (deels) aftrekbaar zijn als betaalde alimentatie in natura.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.

Acta Synergia logo

(033) 303 4200
info@actasynergia.nl
Ds. Kuypersstraat 16S Nijkerk