Facebook pagina Acta SynergiaTwitter pagina Acta SynergiaLinkedIn pagina Acta Synergia

Slide background

Bekijk hier het fragment over Acta Synergia in het RTL-Z programma "De Barometer".

Acta Synergia

Eigen woning

Augustus 2023. Over dit onderwerp onder andere:

Bij iedere navordering is verdeling eigen woning te herzien

De belastbare inkomsten uit eigen woning behoren tot de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Fiscale partners mogen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling verdelen. Een gekozen verdeling is te herzien totdat van beide partners de aanslag, conserverende aanslag of (conserverende) naheffingsaanslag onherroepelijk vaststaat. Legt de Belastingdienst een van de partners een naheffingsaanslag op in verband met een ander inkomensbestanddeel dan de inkomsten eigen woning? En staat deze naheffingsaanslag nog niet onherroepelijk vast? Ook in dat geval mogen de partners volgens gerechtshof Den Haag de gekozen verdeling van de inkomsten uit eigen woning herzien.

Let op!
Eigenlijk vindt de staatssecretaris van Financiën dat de hofuitleg onjuist is. Maar de inspecteur heeft tijdens de zitting verwezen naar een voorbeeld in de parlementaire stukken. Daarbij heeft hij ten onrechte gesteld dat de belanghebbende zich in een vergelijkbare positie bevonden, zodat herziening van hun keuze mogelijk was. In dit kader vindt de staatssecretaris een cassatieberoep niet opportuun. Het is dus lastig in te schatten in hoeverre andere belastingplichtigen zich op deze uitspraak kunnen beroepen.

Kruislingse schenking levert geen dubbele jubelton op

Wie tussen de 18 en 40 jaar oud is en een schenking ten behoeve van zijn eigen woning ontvangt, mag daarop eenmalig een verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting toepassen. In 2023 is deze vrijstelling slechts € 28.947, maar van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2022 bedroeg deze vrijstelling minstens € 100.000. Daarom noemt men deze faciliteit ook wel eens de jubelton. Stel nu dat iemand zowel aan zijn eigen kind als aan het kind van een derde een ton schenkt ten behoeve van de eigen woning. In beginsel kunnen beiden begunstigden de jubelton toepassen. Schenkt de derde echter hetzelfde bedrag aan het kind van de eerstgenoemde schenker? Dan kunnen de inspecteur en de belastingrechter concluderen dat sprake is van een kruislingse schenking. Dat wil zeggen dat de derde alleen de schenking aan het andere kind heeft gedaan omdat zijn eigen kind eenzelfde schenking heeft ontvangen. In dat geval telt de schenking door de derde als een schenking door een ouder. Op deze schenking is niet nog een keer afzonderlijk de jubelton toe te passen, aldus rechtbank Den Haag.

Uitzendregeling geldt niet als terugkeer niet de intentie is

Stel dat twee echtgenoten een eigen woning hebben die minimaal een jaar als hoofdverblijf ter beschikking heeft gestaan. De ene echtgenoot wordt voor zijn werk uitgezonden naar het buitenland en de ander gaat met hem mee. Vanaf het moment van uitzending vormt een huurwoning in het buitenland het hoofdverblijf van de echtgenoten. Ze hebben niet de intentie om terug te keren naar Nederland, tenzij de situatie in het land van uitzending onveilig wordt. Gesteld dat het land van uitzending op het moment van uitzending niet onveilig is, is in deze situatie de uitzendregeling niet van toepassing. Dat betekent dat de woning in Nederland niet kwalificeert als eigen woning, aldus de Kennisgroep onroerende zaken.

Academy

Eigenaar of medewerker van een accountants- of administratiekantoor?
Maak dan kennis met onze actualiteitensessies en/of intervisiebijeenkomsten.